Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diploma Lefel 5 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Disgrifiad o'r RhaglenCymhwyster Lefel 5 - Diploma mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Ar gyfer penaethiaid adrannau, rheolwyr cyffredinol a rheolwyr canol newydd ac uchelgeisiol. Mae’n ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd am ddatblygu gwybodaeth fusnes arbenigol a’u sgiliau technegol. Sicrhewch sylfaen drylwyr yn eich rôl a’ch cyfrifoldebau, a manteisiwch ar y cyfle i atgyfnerthu a datblygu ymhellach y sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch ar y lefel hon.


Nodweddion y Rhaglen • Gwella galluoedd rheolaeth craidd
 • Datblygu gwybodaeth mewn meysydd arbenigol, fel cyllid a marchnata
 • Cymryd cyfrifoldeb dros eich datblygiad eich hun fel arweinydd
 • Profi y gallwch chi gael effaith fesuradwy ar eich sefydliad trwy brosiectau ac asesiad seiliedig ar y gweithle.

Dilyniant a ChyflogaethY canlyniadau i chi:

 • Ennill y wybodaeth i gefnogi eich rôl rheolaeth ganol
 • Cael rheolaeth ar eich datblygiad personol
 • Deall newid yn y gweithle
 • Adeiladu perthnasau cadarnhaol a chynhyrchiol yn y gwaith
 • Ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol

Yr effaith ar gyfer eich cyflogwr:

 • Adeiladu arferion rheolaeth cynaliadwy sy’n gweithio ar gyfer y tymor hir
 • Meincnodi gwybodaeth a galluoedd rheolwyr
 • Annog staff i reoli eu dilyniant gyrfaol yn rhagweithiol ar gyfer cynllunio olyniaeth ac i ddatblygu’r ffrwd  ddoniau

Cynnwys y RhaglenMae’r rhaglen yn cynnwys naw uned:

 • Deall y Rôl Rheolaeth i Wella Perfformiad Rheolaeth
 • Datrys problemau drwy Wneud Penderfyniadau Effeithiol
 • Datblygu Meddwl Beirniadol
 • Arwain Arloesedd a Newid
 • Rheoli a Gweithredu Newid yn y Sefydliad
 • Dod yn Arweinydd Effeithiol
 • Rheoli Prosiectau yn y Sefydliad
 • Rheoli Gwelliant
 • Cyflwyno Achos Ariannol

Gellir addasu/teilwra unedau’r rhaglen i weddu i anghenion unigolion a chyflogwyr.


Asesu'r RhaglenMae’r holl unedau ar sail aseiniad.


Gofynion y Rhaglen
Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.