Busnes, Proffesiynol a Chyfrifiadura.

Mae’r coleg yn cynnig nifer fawr o gyrsiau Busnes, Proffesiynol a Chyfrifiadura ar ein campysau yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Abertawe a Chastell Nedd ac ar-lein drwy ein Coleg Rhithwir. Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant ar eich safle er mwyn i’ch gweithwyr fod i ffwrdd o’u gwaith am y cyfnod byrraf posibl.

Gall yr hyfforddiant fod yn gyfres o fodiwlau parod fel ECDL neu ddatrysiad pwrpasol sy’n unigryw i’ch sefydliad. Mae ein hamrywiaeth helaeth o gyrsiau’n seiliedig ar achrediad ac ardystiad gan nifer o gyrff dyfarnu.

Mae ein cyrsiau TG yn dechrau ar lefelau dechreuwyr llwyr gan symud i fyny at Lefel 3 uwch sy’n sicrhau bod cwrs addas ar gael i unrhyw un beth bynnag eu gallu a’u profiad blaenorol.

Rydym ni’n cynnig ystod helaeth o gyrsiau sage gan gynnwys: Cadw cyfrifon, Cyflogres a Chyfrifeg sydd wedi’u cynllunio naill ai ar gyfer cyfrifwyr profiadol sy’n newydd i sage neu’r rheini sy’n newydd i’r maes pwnc cyfan.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau poblogaidd yn cynnwys:

 • Canllaw i Airbnb - Gweld cyrsiau sydd ar ddod >>
 • ECDL
 • Cyfrifeg Sage
 • BPMN 2.0 (Modelu a Nodiadau Proses Busnes)
 • Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) ac Argraffu mewn 2D a 3D
Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Digwyddiadau i ddod

Cyrsiau Haf TG i Ddechreuwyr

Mae’r cyrsiau Agored Cymru canlynol yn rhedeg ym mis Gorffennaf a mis Awst.

 • Cyfrifiaduron - Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Gyfrifiaduron £90
 • Cyflwyniad i Systemau Cyfrifiadurol £90
 • Rheoli Dyfais Bwyntio (Llygoden) £90
 • Cyflwyniad i Microsoft Windows £90
 • Adnabod eich Cyfrifiadur £90
 • Rheoli Ffeiliau £90
 • Datblygu Sgiliau TG Sylfaenol: Meddalwedd Prosesu Geiriau £155
 • Datblygu Sgiliau TG: Meddalwedd Prosesu Geiriau £155
 • Datblygu Sgiliau TG Sylfaenol: Meddalwedd Cronfeydd Data £155
 • Datblygu Sgiliau TG Sylfaenol: Meddalwedd Taenlenni £155
 • Rhagarweiniad i Gyflwyniadau £155
 • Cyflwyniad i Ddefnyddio e-Bost £155
 • Dethol Gwybodaeth gan ddefnyddio’r Rhyngrwyd £155

Mae lleoedd yn gyfyngedig. Gall cyllid llawn/rhannol fod ar gael drwy ReACT, Work Ways, Remploy.

Ffoniwch 01554748344 i gadw eich lle.

 

Lefel 3: Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) ac Argraffu mewn 2D a 3D

Datblygwch sgiliau gan ddefnyddio Auto Desk Inventor, Meddalwedd CAD 3D sy’n arwain y sector

 • Ewch ati i greu ystod o wrthrychau a siapiau
 • Addaswch a thrafodwch siapiau
 • Gwiriwch luniadau a chynlluniau
 • Ewch ati i argraffu mewn 2D a 3D
 • Achrediad 7 Credyd Lefel 3 Agored Cymru

Cwrs 5 Diwrnod, 9.30 i 3.30  (Dydd Llun 5/8/19 I Dydd Gwener 9/8/19)

£500 yr wythnos (cyfwerth â £100 y dydd yn unig)

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..