Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cwrs hwn yn darparu cyfle i ddysgwyr symud yn gyflym trwy lefel 2 a chyflawni cymhwyster lefel 3 o fewn y flwyddyn.

Cymhwyster byr yw'r cwrs hwn a ddatblygwyd i gydnabod dealltwriaeth y dysgwyr o swyddogaethau a gweithgareddau gweinyddol a gwasanaeth cwsmer. Mae'n achredu gallu'r dysgwyr i gyflawni ystod o dasgau gweinyddol a gwasanaeth cwsmer yn annibynnol ac mae wedi'i gynllunio i achredu eu cyflawniadau mewn ffordd fodern ac ymarferol sydd yn berthnasol i'r cyd-destun gwaith.

Fel rhan o'r rhaglen bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol ac yn ymgymryd â diwrnod o brofiad gwaith perthnasol. Bydd yna gyfleoedd hefyd i wneud TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg.

Gallwch chi nawr astudio'r cwrs hwn yn rhan-amser, un diwrnod yr wythnos am ddwy flynedd. 

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan Amser

  Blwyddyn Llawn Amser, 2 flynedd Rhan Amser

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


  • Mae'n darparu cyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o swyddogaethau a gweithgareddau gweinyddol a gwasanaeth cwsmer allweddol
  • Caiff y dysgwyr gyfle i ddatblygu ystod o sgiliau uwch, technegau, rhinweddau personol ac agweddau er mwyn gweithio'n effeithiol, yn annibynnol ac mewn tîm, i'r safon sy'n ofynnol gan fusnes
  • Cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n darparu llwybr dilyniant i gyflogaeth neu gymhwyster lefel uwch
  • Gallwch gael eich addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Cyflwynir y cwrs gan dîm profiadol iawn

Cynnwys y Rhaglen


Tystysgrif OCR Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes (Proffesiynol Busnes)

Tystysgrif OCR Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes (Proffesiynol Busnes)

Dyfarniad BTEC Lefel 2 mewn Gwasanaeth Cwsmer

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae cyn-fyfyrwyr wedi cael gwaith fel gweinyddwyr cyffredinol ac arbenigol a chynorthwywyr personol. Cawsant waith mewn banciau, yn y cyfryngau, cwmnïau cyfreithiol, cwmnïau cyfrifyddu, iechyd ac awdurdodau lleol a nifer o sefydliadau preifat a chyhoeddus eraill. Fel arall, gallai myfyrwyr fod yn medru symud ymlaen i'r cwrs Lefel 3 mewn Busnes.

Asesu'r Rhaglen


Caiff yr unedau Gweinyddiaeth (Proffesiynol Busnes) a Gwasanaeth Cwsmer ar y cwrs hwn eu hasesu'n fewnol gan ddarlithwyr a phersonél sicrhau ansawdd a'u safoni'n allanol gan OCR a BTEC.

Gofynion y Rhaglen


4 TGAU gradd D neu uwch neu gymhwyster lefel 2 cyfwerth. Mae mynediad yn ddibynnol ar gyfweliad dewis. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol. 

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN