Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes

Disgrifiad o'r Rhaglen


Bydd dysgwyr yn mynychu'r coleg un diwrnod yr wythnos am 2 flynedd.

Mae’r ffocws ar ddatblygu sgiliau technegol, ymarferol a throsglwyddadwy sy’n gysylltiedig â gwaith a gwybodaeth benodol i fusnes. Mae datblygu’r sgiliau hyn yn allweddol i ddysgwyr er mwyn symud ymlaen i waith, addysg bellach neu i brentisiaeth.

Cipolwg

  Rhan Amser

  2 flynedd yn rhan-amser - un diwrnod yr wythnos

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


  • Cymwysterau’n gysylltiedig â galwedigaeth, pob un â phwrpas clir.
  • Cynnwys cyfoes sy'n cyd-fynd yn agos ag anghenion cyflogwyr ar gyfer gweithlu medrus yn y dyfodol.
  • Asesiadau a phrosiectau a ddewisir mwyn helpu dysgwyr i symud ymlaen i’r cam nesaf.
  • Mae’r cymwysterau’n paratoi dysgwyr ar gyfer gwaith, addysg bellach neu Brentisiaeth drwy roi cyfle i ddysgwyr ddatblygu gwybodaeth am fusnes, sgiliau technegol ac ymarferol a ddisgwylir gan gyflogwyr mewn amgylchedd busnes.
  • Drwy weithgareddau ymarferol ac aseiniadau galwedigaethol addas i'r pwrpas, bydd dysgwyr yn ennill y sgiliau a'r ymddygiadau sydd eu hangen i roi'r cyfle gorau iddynt fod yn llwyddiannus wrth wneud cais am waith.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 BTEC mewn Gweinyddu Busnes yn cynnwys:

  • Deall Gwasanaethau Gweinyddol
  • Darparu Gwasanaethau Gweinyddol
  • Defnyddio Technoleg Fusnes i Brosesu a Chyfathrebu Gwybodaeth
  • Chynllunio, Trefnu a Chefnogi Digwyddiadau Busnes

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall dysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth, prentisiaethau neu gwrs busnes llawn amser.

Asesu'r Rhaglen


Caiff y cymhwyster hwn ei asesu trwy gymysgedd o aseiniadau a osodir yn fewnol a osodwyd gan eich darlithwyr ac arholiadau allanol a osodir gan BTEC.