Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes

Disgrifiad o'r Rhaglen


Bydd dysgwyr yn mynychu'r coleg un diwrnod yr wythnos am 2 flynedd.

Mae’r ffocws ar ddatblygu sgiliau technegol, ymarferol a throsglwyddadwy sy’n gysylltiedig â gwaith a gwybodaeth benodol i fusnes. Mae datblygu’r sgiliau hyn yn allweddol i ddysgwyr er mwyn symud ymlaen i waith, addysg bellach neu i brentisiaeth.

Cipolwg

  Rhan Amser

  2 flynedd yn rhan-amser - un diwrnod yr wythnos

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


  • Cymwysterau’n gysylltiedig â galwedigaeth, pob un â phwrpas clir.
  • Cynnwys cyfoes sy'n cyd-fynd yn agos ag anghenion cyflogwyr ar gyfer gweithlu medrus yn y dyfodol.
  • Asesiadau a phrosiectau a ddewisir mwyn helpu dysgwyr i symud ymlaen i’r cam nesaf.
  • Mae’r cymwysterau’n paratoi dysgwyr ar gyfer gwaith, addysg bellach neu Brentisiaeth drwy roi cyfle i ddysgwyr ddatblygu gwybodaeth am fusnes, sgiliau technegol ac ymarferol a ddisgwylir gan gyflogwyr mewn amgylchedd busnes.
  • Drwy weithgareddau ymarferol ac aseiniadau galwedigaethol addas i'r pwrpas, bydd dysgwyr yn ennill y sgiliau a'r ymddygiadau sydd eu hangen i roi'r cyfle gorau iddynt fod yn llwyddiannus wrth wneud cais am waith.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 BTEC mewn Gweinyddu Busnes yn cynnwys:

  • Deall Gwasanaethau Gweinyddol
  • Darparu Gwasanaethau Gweinyddol
  • Defnyddio Technoleg Fusnes i Brosesu a Chyfathrebu Gwybodaeth
  • Chynllunio, Trefnu a Chefnogi Digwyddiadau Busnes

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall dysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth, prentisiaethau neu gwrs busnes llawn amser.

Asesu'r Rhaglen


Caiff y cymhwyster hwn ei asesu trwy gymysgedd o aseiniadau a osodir yn fewnol a osodwyd gan eich darlithwyr ac arholiadau allanol a osodir gan BTEC.     

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN