Tystysgrif mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr sydd am ennill gwybodaeth, sgiliau a hyder i hyfforddi neu fentora pobl yn effeithiol o fewn cyd-destun sefydliadol.  Mae hefyd yn gymhwyster delfrydol ar gyfer y rheiny sydd am gychwyn gyrfa mewn hyfforddi neu fentora.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Google Classrooms a llyfrgell ddigidol ategol ar-lein y coleg.   Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein. 

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant, asesu a sesiynau tiwtorial - pris ar gael ar gais.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Blwyddyn (un diwrnod y mis yn y coleg gyda chefnogaeth diwtorial unigol)

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Gwybod beth sydd eisiau i fod yn hyfforddwr a mentor effeithiol

  • Deall rôl a chyfrifoldebau hyfforddwyr a mentoriaid effeithiol
  • Dysgu sut i reoli prosesau hyfforddi a mentora gan ddefnyddio modelau cydnabyddedig
  • Rhoi eich sgiliau newydd ar waith trwy gyflawni sesiynau hyfforddi neu fentora dan oruchwyliaeth
  • Dadansoddi eich perfformiad hyfforddi neu fentora er mwyn gwella eich gallu eich hun

Cynnwys y Rhaglen


Mae yna 4 uned i’w cwblhau fydd yn canolbwyntio ar arfer da mewn hyfforddi a mentora o fewn cyd-destun sefydliadol. Yn ogystal byddwch yn ymgymryd â hyfforddi o fewn eich gweithle ac yn myfyrio ar ddatblygiad eich sgiliau dros y flwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y cymhwyster hwn yn darparu cyfleoedd dilyniant i gymwysterau eraill megis:

  • Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
  • Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 5 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol
  • Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Asesu'r Rhaglen


2 aseiniad

Portffolio

Dyddiadur Adfyfyriol

Gofynion Mynediad


Gofynnir i chi fentora neu hyfforddi unigolyn yn y gweithle dan oruchwyliaeth er mwyn cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus.

Costau Ychwanegol


Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Band ffioedd cwrs: H.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN