Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer rheolwyr canol gweithredol, gan eu helpu i ddatblygu eu sgiliau a’u profiad, gwella perfformiad a pharatoi ar gyfer cyfrifoldebau uwch reolwyr. 

Defnyddio technegau rheoli craidd i gael canlyniadau gwell.  Datblygu eich gallu i arwain, cymell ac ysbrydoli. 

Darparu arweinyddiaeth strategol yn ogystal â rheoli o ddydd i ddydd.  Meincnodi eich sgiliau rheoli.  Codi eich proffil yn eich sefydliad.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Google Classrooms a llyfrgell ddigidol ategol ar-lein y coleg.   Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein. 

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant, asesu a sesiynau tiwtorial - pris ar gael ar gais.

Cipolwg

  Rhan Amser

  4 mis (un diwrnod y mis yn y coleg gyda chefnogaeth diwtorial unigol)

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Esiynau addysgu misol gyda sesiwn diwtorial unigol.

Cynnwys y Rhaglen


Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi fyfyrio ar eich dulliau arwain a dulliau arwain eich sefydliad. Byddwch yn cael cyfle i fyfyrio ar yr hyn mae arweinyddiaeth yn ei olygu i chi ac i ystyried sut i gael y gorau o'ch pobl.

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y cymhwyster hwn yn darparu cyfleoedd dilyniant i gymwysterau eraill gan gynnwys: 

  • Diploma Lefel 5 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Asesu'r Rhaglen


2 aseiniad i'w cwblhau (tua 3000 o eiriau yr un).

Gofynion Mynediad


Profiad cyfredol o arwain a rheoli.

Costau Ychwanegol


Cost y cwrs yw band ffi:  £190

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN