Tystysgrif Lefel 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer rheolwyr canol newydd ac uchelgeisiol. 

Mae’r cymhwyster yn helpu dysgwyr i wir fynd i’r afael â’u rôl, i ennill gwybodaeth fusnes gynhwysfawr, a datblygu'r sgiliau technegol sydd eu hangen arnynt i arwain yn effeithiol ar y lefel hon.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Google Classrooms a llyfrgell ddigidol ategol ar-lein y coleg.  Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein. 

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol sy'n talu am hyfforddiant, asesu a sesiynau tiwtorial - pris ar gael ar gais. 

Cipolwg

  Rhan Amser

  Blwyddyn (un diwrnod y mis yn y coleg gyda chefnogaeth diwtorial unigol)

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Sesiynau addysgu misol gyda sesiynau tiwtorial unigol i drafod cynnydd.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r cymhwyster yn canolbwyntio ar reoli newid a gweithredu prosiectau o fewn y sefydliad. Dysgwch am bwysigrwydd rheoli newid yn effeithiol a mynd â’ch tîm gyda chi.

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y cymhwyster hwn yn darparu cyfleoedd dilyniant i gymwysterau eraill gan gynnwys: 

  • Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Asesu'r Rhaglen


3 aseiniad i'w cwblhau (tua 3000 o eiriau yr un).

Gofynion Mynediad


  • mewn swydd reoli neu arwain tîm
  • profiad o astudio diweddar ar Lefel 3

Costau Ychwanegol


Cost y cwrs yw band ffi:  £190

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN