Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Bwyd Diod a Lletygarwch.

Mae gan y coleg enw da rhagorol gyda nifer o sefydliadau proffil uchel yn y sector bwyd, diod a lletygarwch lleol. Mewn partneriaeth rydym ni wedi datblygu cymwysterau newydd fel Rhagoriaeth Bwyd sy’n bodloni anghenion sefydliadau sy’n dymuno ehangu i greu dewis mwy coeth o fwydlenni.

Yn ogystal â chynnig hyfforddiant yn ein cyfleuster arlwyo pwrpasol ar ein campws Pibwrlwyd (Caerfyrddin) gallwn hefyd gynnal hyfforddiant ar y safle a dysgu’n seiliedig ar waith gydag unigolion a chwmnïau o Aberystwyth i Gasnewydd.

Gellir teilwra digwyddiadau hyfforddi pwrpasol i fodloni eich anghenion; mae’r cymwysterau a’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys:

  • Cymorth Cyntaf
  • Diogelwch Bwyd
  • Rhagoriaeth Bwyd
  • Gwasanaeth Cwsmeriaid

 (Lawrlwythwch ein taflen am ragor o wybodaeth)

Cofrestrwch heddiw

Os hoffech chi gofrestru ar un o’n cyrsiau, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiadau Cwblheir cofrestriad yr holl geisiadau am gyrsiau ar-lein o fewn un diwrnod gwaith.

Cysylltu â ni

I drafod eich anghenion hyfforddi ymhellach ffoniwch 01554 748344 heddiw neu ebostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..