Skip to main content

Calendr Cyfarfodydd

 • Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg (cynllunio) - Y Graig - 4pm - Dydd Iau 14eg Medi 2023

 • Pwyllgor Chwilio a Llywodraethiant - Pibwrlwyd - 10:30am - Dydd Iau 21ain Medi 2023

 • Cyfarfod Bwrdd (CSG a CC) - Y Graig - 3.30 PM (CC) 4.00 PM (CSG) - Dydd Iau 5ed Hydref 2023

 • Pwyllgor Dysgwyr a Safonau - Y Graig - 4pm - Dydd Iau 26ain Hydref 2023


Hanner Tymor (30ain Hydref – 3ydd Tachwedd 2023)


 • Pwyllgor Adnoddau Gwytnwch a Phartneriaethau - Y Graig - 4pm - Dydd Iau 9fed Tachwedd 2023

 • Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg - Y Gaig - 4pm - Dydd Mawrth 21ain Tachwedd 2023

 • Pwyllgor Chwilio a Llywodraethiant - Pibwrlwyd - 10:30am - Dydd Iau 23ain Tachwedd 2023

 • Cyfarfod Bwrdd (CSG a CC) - Y Graig - 3.30 PM (CC) 4.00 PM (CSG) - Dydd Iau 7fed Rhagfyr 2023


Gwyliau’r Nadolig (25ain Rhagfyr 2023 – 5ed Ionawr 2024)


 • Pwyllgor Dysgwyr a Safonau - Y Graig - 4pm - Dydd Iau 25ain Ionawr 2024

 • Pwyllgor Adnoddau Gwytnwch a Phartneriaethau - Y Graig - 4pm - Dydd Iau 1af Chwefror 2024


Hanner Tymor (12fed Chwefror – 16eg Chwefror 2024)


 • Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg - Y Graig - 4pm - Dydd Mawrth 20fed Chwefror 2024

 • Pwyllgor Chwilio a Llywodraethiant - Pibwrlwyd - 10:30 AM - Dydd Iau 22ain Chwefror 2024

 • Cyfarfod Bwrdd (CSG a CC) - Y Graig - 3.30 PM (CC) 4.00 PM (CSG) - Dydd Iau 7fed Mawrth 2024


Gwyliau’r Pasg (25ain Mawrth – 5ed Ebrill 2024)


 • Pwyllgor Dysgwyr a Safonau - Y Graig - 4pm - Dydd Iau 25ain Ebrill 2024

 • Pwyllgor Adnoddau Gwytnwch a Phartneriaethau - Y Graig - 4pm - Dydd Iau 9fed Mai 2024

 • Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg - Y Graig - 4pm - Dydd Iau 16eg Mai 2024


Hanner Tymor (27ain Mai – 31ain Mai 2024)


 • Pwyllgor Taliadau - Y Graig - 4pm - Dydd Iau 6ed Mehefin 2024

 • Pwyllgor Chwilio a Llywodraethiant - Pibwrlwyd - 10-:30am - Dydd Iau 13eg Mehefin 2024

 • Cyfarfod Bwrdd (CSG a CC) - Y Graig - 3.30 PM (CC) 4.00 PM (CSG) - Dydd Iau 27ain Mehefin 2024

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.