Skip to main content

Gofal Cymdeithasol  Y Blynyddoedd Cynnar A Gofal Plant Lefel 1

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cymhwyster hwn yn bennaf ar gyfer y rheiny sy'n ceisio llwybr i ofal plant neu iechyd a gofal cymdeithasol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae hwn yn gymhwyster llawn amser sy'n seiliedig yn bennaf ar weithdai, gydag elfennau o brofiad lleoliad gwaith gofal plant a/neu iechyd a gofal cymdeithasol, mewn amgylchedd dysgu cefnogol a meithringar.

Cynnwys y Rhaglen


Bydd y cymhwyster yn cwmpasu amrywiaeth o unedau seiliedig ar ofal plant ac iechyd a gofal cymdeithasol, sy'n cynnwys:

 • Cyflwyniad i ddatblygiad plant a phobl ifanc drwy chwarae
 • Cyflwyniad i ffordd o fyw iach
 • Cyflwyniad i weithio mewn partneriaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), y blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • ymwybyddiaeth o ddiogelu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), blynyddoedd cynnar a gofal plant.
 • Cyflwyniad i ddatblygiad plant a phobl ifanc

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y modiwlau canlynol:

 • Rhaglen diwtorial
 • Adolygiadau cynnydd
 • Datblygiad llythrennedd a rhifedd drwy lwybrau amrywiol: Ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
 • Byddwch Actif

Dilyniant a Chyflogaeth


Gallai cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus arwain at ddilyniant i gwrs lefel dau.

Asesu'r Rhaglen


 • Arsylwadau ar Leoliad  
 • Asesiadau ysgrifenedig

Bydd enghreifftiau’n cynnwys traethodau, posteri, cyflwyniadau PowerPoint a gwaith amrywiol arall.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen geirda da arnoch a chaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.

Ar gyfer y cwrs lefel un hwn bydd angen i chi gael o leiaf pedwar cymhwyster TGAU ar raddau A i G a DBS manwl clir.

Costau Ychwanegol


Ffi cofrestru - £45 y flwyddyn

DBS Manwl - £44

Iwnifform - tua £32 (hwdi £20 a chrys polo £12)

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.