Care

Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau’r fframwaith Prentisiaeth, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: 16 gweithdy undydd.
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: 16 gweithdy undydd.
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : CACHE
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : CACHE
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn academaidd ar gyfer Lefel 2; 18 mis - 2 flynedd academaidd ar gyfer Lefel 3
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: 3 blynedd o astudio rhan-amser
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: Cyflwynir y cwrs ar ffurf un diwrnod yr wythnos o addysgu, rhwng 2 ac 8pm, ar draws tri thymor y flwyddyn am ddwy flynedd. Rhaid i fyfyrwyr gwblhau cyfanswm o 600 awr o brofiad ymarferol dros y tair blynedd.
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: Dau ddiwrnod yr wythnos yn llawn amser dros dair blynedd neu un diwrnod yr wythnos yn rhan-amser dros ddwy flynedd. Mae’r ddau yn gofyn am leoliad cynghori 100 awr dan oruchwyliaeth. Mae angen 10 awr o therapi personol hefyd.
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: 2 flynedd
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Hyd at 2 flynedd
Darpariaeth ddwyieithog:
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau’r fframwaith Prentisiaeth, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: 16 gweithdy undydd.
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: 16 gweithdy undydd.
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : CACHE
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : CACHE
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn academaidd ar gyfer Lefel 2; 18 mis - 2 flynedd academaidd ar gyfer Lefel 3
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Hyd at 2 flynedd
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.
Darpariaeth ddwyieithog: Gellir astudio&r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: 3 blynedd o astudio rhan-amser
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: Cyflwynir y cwrs ar ffurf un diwrnod yr wythnos o addysgu, rhwng 2 ac 8pm, ar draws tri thymor y flwyddyn am ddwy flynedd. Rhaid i fyfyrwyr gwblhau cyfanswm o 600 awr o brofiad ymarferol dros y tair blynedd.
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: Dau ddiwrnod yr wythnos yn llawn amser dros dair blynedd neu un diwrnod yr wythnos yn rhan-amser dros ddwy flynedd. Mae’r ddau yn gofyn am leoliad cynghori 100 awr dan oruchwyliaeth. Mae angen 10 awr o therapi personol hefyd.
Darpariaeth ddwyieithog: Gellir astudio&r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: 2 flynedd
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau’r fframwaith Prentisiaeth, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: 16 gweithdy undydd.
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: 16 gweithdy undydd.
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : CACHE
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : CACHE
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn academaidd ar gyfer Lefel 2; 18 mis - 2 flynedd academaidd ar gyfer Lefel 3
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: 3 blynedd o astudio rhan-amser
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: Cyflwynir y cwrs ar ffurf un diwrnod yr wythnos o addysgu, rhwng 2 ac 8pm, ar draws tri thymor y flwyddyn am ddwy flynedd. Rhaid i fyfyrwyr gwblhau cyfanswm o 600 awr o brofiad ymarferol dros y tair blynedd.
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : UOW
Sector : Addysg Uwch
Rhaglen y darn: 2 flynedd
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Blwyddyn
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg
Corff Dyfarnu : BTEC
Sector : Addysg bellach
Rhaglen y darn: Hyd at 2 flynedd
Darpariaeth ddwyieithog: Mae&r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg