Ffon: 01554 748179

Dyfarniad Lefel 2 CPCAB mewn Cyflwyniad i Sgiliau Cynghori (corff dyfarnu i gadarnhau)


Corff Dyfarnu:

CPCAB

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

10 wythnos (Fel rheol 3 awr yr wythnos). Fel arfer ceir chwe chwrs yn ystod y flwyddyn. Maent yn dechrau ym mis Medi neu fis Ionawr. Gall myfyrwyr astudio gyda'r nos neu yn ystod y dydd ar amrywiol gampysau'r coleg ac yng Ngholeg Ceredigion.

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cyflwyniad byr 30 awr i sgiliau cynghori yw hwn. Ei fwriad yw helpu myfyrwyr i:

 • ddysgu sgiliau cynghori sylfaenol mewn rolau cynorthwyo
 • Dod o hyd i fwy am gynghori
 • Gwella perthnasau personol a phroffesiynol
 • Nid yw, fodd bynnag, yn hyfforddi rhywun fel cynghorwr.

Sgiliau cynghori yw’r sgiliau cyfathrebu a gwrando sy’n ddefnyddiol mewn unrhyw sefyllfa lle mae cyfathrebu yn angenrheidiol ac efallai'n anodd. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ennill sgiliau ymarferol, ac mae hefyd yn cyflwyno’r prif faterion moesegol ac ymarfer sydd ynghlwm â chynghori ymwreiddiedig. Mae ar gael ar nifer o gampysau’r coleg, fel arfer gyda’r nos.

Mae'r cwrs yn dechrau ar wahanol adegau o'r flwyddyn er hwylustod i'r holl fyfyrwyr. Mae'n gweithredu fel mynediad i weddill y rhaglen hyfforddiant cynghori a chaiff ei argymell ar gyfer y rheiny sydd eisiau symud ymlaen i hyfforddiant cynghori. Mae'n gwrs rhagflas i weld a yw hyfforddiant cynghori yn briodol ac yn ddymunol.

Mae cyrsiau cynghori’r coleg ymysg y rhai mwyaf adnabyddus yn Ne Cymru a De Orllewin Cymru. 

Ewch i edrych ar wefan CPCAB am ragor o fanylion am y cwrs hwn.

Rhaglen Nodweddion

 • Cyflwyniad cyffredinol da i gynghori a sgiliau cynghori.
 • Caiff ei gyflwyno mewn modd hyblyg. Ar gael ar sawl campws, gan ddechrau ar wahanol adegau o'r flwyddyn.
 • Cwrs ymarferol gyda'r pwyslais ar ymarfer a dysgu sgiliau.
 • Mae'r tiwtoriaid yn hyfforddwyr a chynghorwyr profiadol.
 • Man cychwyn da i'r rheiny sy'n ystyried symud ymlaen i'r cyrsiau cynghori uwch.
 • Mae'n gwrs defnyddiol ynddo'i hun. Mae'r sgiliau cynghori, sy'n drosglwyddadwy iawn, o gymorth i gyfathrebu yn enwedig gyda phobl fregus mewn amrywiol leoliadau. Caiff ei werthfawrogi gan nifer o gyflogwyr.
 • Mae myfyrwyr yn dweud eu bod yn dysgu llawer amdanynt eu hunain ar y cwrs hwn yn ogystal â gweld bod y sgiliau'n ddefnyddiol.
 • Y bwriad yw helpu i wella perthnasau proffesiynol a phersonol

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cyflogwyr yn y proffesiynau gofal a sefydliadau gwirfoddol yn gweld gwerth mewn cymwysterau sgiliau cynghori. Mae llawer o fyfyrwyr yn cwblhau'r cwrs hwn er mwyn ennill y sgiliau ar gyfer proffesiynau eraill, tra bydd rhai hefyd eisiau symud ymlaen i Radd Sylfaen neu BA mewn Cynghori, cwrs hyfforddi proffesiynol mewn cynghori.  Bydd eraill yn symud ymlaen i raddau, hyfforddiant mewn gwaith cymdeithasol a chyrsiau gofal cymdeithasol ac yn defnyddio’r cwrs hwn yn rhannol i gefnogi eu cais am y cyrsiau hynny. Mae hyfforddiant pellach mewn sgiliau cynghori ar gyfer y rheiny nad ydynt am fod yn gynghorwyr yn cael ei gynllunio ar lefelau 2 a 3. 

 

Cynnwys y Rhaglen

Mae saith deilliant dysgu:

gweithio o fewn cyfyngiadau’r rôl gynorthwyo; sefydlu ffiniau ar gyfer gwaith cynorthwyo; cyfathrebu dealltwriaeth empathig; canolbwyntio ar agenda’r sawl sy’n cael ei gynorthwyo; deall pwysigrwydd hunanymwybyddiaeth mewn gwaith cynorthwyo; defnyddio sgiliau gwrando ac ymateb; defnyddio adolygu ac adborth i ddatblygu sgiliau cynghori cychwynnol

Dull Asesu

Asesu parhaus - dim arholiad. Mae tri dull asesu: dogfennau; arsylwadau tiwtor ac adborth neu dystiolaeth gan eraill.

Gofynion Mynediad

Diddordeb mewn cynghori. Gofynnir i fyfyrwyr yr ystyrir eu bod yn fregus iawn i ohirio mynediad. Noder bod nifer y myfyrwyr i bob grwp yn cael ei gyfyngu i 18.  

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2018 Part Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2018 Part Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2019 Part Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2019 Part Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2018 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2018 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2019 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2019 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2018 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2018 - 2018 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2019 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2019 Part Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY