Ffon: 01554 748179

Iechyd a Gofal Cymdeithasol L2 (Tystysgrif Estynedig)


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen lawn amser blwyddyn o hyd hon ar lefel 2 yn ceisio ysbrydoli a thanio brwdfrydedd dysgwyr i ystyried gyrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi dealltwriaeth a gwybodaeth eang i ddysgwyr am sgiliau yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Ochr yn ochr â'r rhaglen, bydd y dysgwyr hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru a chwe sgil hanfodol. Bydd y dysgwyr yn cael cyfle i gyflawni profiad gwaith mewn sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Rhaglen Nodweddion

  • Profiad gwaith mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.
  • Cyfle i ennill y cymhwyster Bagloriaeth Cymru Lefel 2.
  • Rhaglen ddeniadol ar gyfer y dysgwyr hynny sy'n gwybod pa feysydd gwaith y maent am gamu iddynt.

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus dylai dysgwyr fod wedi'u harfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol i'w galluogi i gael gwaith mewn lleoliad gofal neu wneud cais am raglen lefel 3. Er mwyn symud ymlaen i raglen iechyd a gofal cymdeithasol Lefel 3 bydd angen i ddysgwyr arddangos lefelau uchel o gyflawniad mewn gweithgareddau ar leoliad a gwaith cwrs. Mae angen gradd rhagoriaeth er mwyn symud ymlaen.

Cynnwys y Rhaglen

Unedau Gorfodol: Datblygiad Hyd Oes Dynol, Gwerthoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cyfathrebu Effeithiol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Byw'n Iach.

Unedau Dewisol: Cymysgedd o bynciau'n seiliedig ar wyddoniaeth a gofal cymdeithasol megis Systemau'r Corff Dynol a Hawliau'r Unigolyn mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Dull Asesu

Caiff yr holl asesu ei wneud trwy amrywiaeth o waith cwrs gan gynnwys aseiniadau, cyflwyniadau a datblygu sgiliau ymarferol. Rhaid i ddysgwyr gwblhau dwy uned graidd, dwy uned ychwanegol a dewis o unedau opsiynol. Caiff dwy uned eu hasesu'n allanol.

Gofynion Mynediad

Fel rheol bydd angen i ddysgwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 4 TGAU gradd C neu uwch, rhagoriaeth ar lefel sylfaen neu gymhwyster cyfwerth a gwerthfawrogiad o'r sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen i weithio mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY