Ffon: 01554 748179

BA (Anrh) Cynghori


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser.

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: P85G

Mae'r cwrs llawn amser a rhan-amser hwn ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno astudio modiwlau ac sydd eisoes wedi cymhwyso fel cynghorwyr.  Cwrs atodol modiwlaidd ar lefel 6 yw’r cwrs gyda chwblhau 120 credyd yn arwain at radd Anrhydedd. Hefyd, mae’r cwrs ar gyfer cynghorwyr sydd â gradd mewn pwnc arall, neu sydd wedi cwblhau eu hyfforddiant cynghori mewn lleoedd eraill. Mae'n gwrs gwerthfawr ar gyfer y rheiny sydd wedi cymhwyso ers cryn amser er mwyn iddynt ddiweddaru eu sgiliau a'u gwybodaeth.  Mae dysgwyr llawn amser yn cwblhau pob un o’r 5 modiwl mewn un flwyddyn dros ddau ddiwrnod yr wythnos. Mae dysgwyr rhan-amser yn cwblhau eu modiwlau a addysgir yn y flwyddyn gyntaf a'r modiwlau ymchwil yn yr ail flwyddyn, un diwrnod yr wythnos dros ddwy flynedd. 

 

 

Rhaglen Nodweddion

  • Mae'n hyblyg er mwyn caniatáu gwahanol ddulliau o fynychu
  • Mae'n cynnig darpariaeth leol yn Sir Gaerfyrddin
  • Mae'r tiwtoriaid yn dra chymwys ac yn brofiadol iawn yn y meysydd pwnc
  • Mae'n cynnig ystod o opsiynau Coleg Sir Gâr mewn cynghori
  • Gall dysgwyr droi eu cymhwyster cynghori yn radd
  • Mae opsiwn i fynychu un modiwl neu fwy fel Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Gellir cymryd modiwlau fel cyrsiau unigol hefyd.
  • Mae gan gyrsiau cynghori'r coleg enw da ac maent ymysg y rhai sefydledig gorau yn Ne a Gorllewin Cymru.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cwrs ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi cymhwyso fel cynghorwyr. Mae'n galluogi dysgwyr i ddiweddaru eu sgiliau a'u gwybodaeth. Hefyd, mae ar gyfer y rheiny sydd wedi cwblhau cydrannau academaidd y radd sylfaen ac sy'n cwblhau eu horiau lleoliad.  Yn ogystal, mae'n helpu dysgwyr sydd o bosibl eisoes yn gweithio mewn meysydd megis defnyddio Therapi Ymddygiad Gwybyddol; Gwaith Trawma; Gweithio gyda phobl ifanc, a phynciau eraill. Bydd yn werthfawr os bydd rheoliadau cynghori'r dyfodol yn mynnu bod gan gynghorwyr cymwysedig radd gyntaf mewn cynghori.

Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen i gwrs Meistr ac i achrediad BACP os nad yw hyn ganddynt eisoes.

Cynnwys y Rhaglen

Modiwlau

Mae dysgwyr llawn amser yn dilyn y cyfan dros flwyddyn

Modiwlau ymchwil (modiwlau’r ail flwyddyn, os yn rhan-amser)

SGCL6001 Paratoi ar gyfer Ymchwil mewn Cynghori, Gorfodol, 20 credyd

SGCL6002 Traethawd Estynedig, Gorfodol, 40 credyd

Modiwlau a addysgir (modiwlau’r flwyddyn gyntaf, os yn rhan-amser)

SGCL6004 Datblygu Ymarfer Cynghori gyda Phlant a Phobl Ifanc, 20 credyd

SGCL6005 Therapi Ymddygiad Gwybyddol, 20 credyd

SGCL6007 Gweithio gyda Thrawma; Sabwyntiau Niwroseicoleg, 20 credyd

 

 

Dull Asesu

Asesu parhaus. Nid oes arholiadau. Traethawd estynedig.  Gall gwaith cwrs asesedig gynnwys, ymysg eraill: draethodau; astudiaethau achos; cyflwyniadau; a chyfnodolion. 

Gofynion Mynediad

Mae angen i ddysgwyr fod yn gynghorwyr cymwysedig ac yn meddu ar ddiploma, gradd sylfaen neu HND mewn cynghori, sydd rhaid fod ar lefel 5 el rheol. Fel arall gallant fod â chymwysterau cyfwerth mewn seicotherapi neu seicoleg cynghori. Bydd angen i bawb fynd trwy'r weithdrefn RPEL (cydnabod dysgu blaenorol a dysgu trwy brofiadau) gyda'r brifysgol. Gall hyn gynnwys cwblhau'r modiwl RAL yn y brifysgol. Gall y cwrs fod yn werthfawr i gynghorwyr achrededig hefyd. Mae angen i ddysgwyr fod yn ymarferwyr cyfredol ar gyfer rhai modiwlau. Bydd angen i bob dysgwr gael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) cyfredol a bydd gofyn iddynt dalu amdano.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Ammanford Campus 5 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Part Time Ammanford Campus 5 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY