Ffon: 01554 748179

Ba (Anrh) Astudiaethau Gofal Cymdeithasol


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen BA yn galluogi myfyrwyr sydd eisoes â Gradd Sylfaen gysylltiedig neu gymhwyster cyfwerth i gwblhau 120 credyd ychwanegol ar gyfer cymhwyster BA (Anrhydedd), wedi'i ddilysu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Caiff y cwrs ei astudio'n llawn amser dros flwyddyn ond gellir hefyd ei wneud yn rhan-amser dros ddwy flynedd.

Rhaglen Nodweddion

  • Cyfle i uwchraddio i radd anrhydedd lawn, yn llawn amser neu'n rhan-amser
  • Tiwtoriaid profiadol sy'n gymwys yn academaidd ac yn broffesiynol
  • Cyfle ar gyfer astudio arbenigol ac annibynnol mewn meysydd a ddewisir gan y myfyriwr, dan arweiniad y tiwtoriaid
  • Astudio mewn grwpiau bach er mwyn rhannu gwybodaeth a phrofiad ag eraill

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr symud ymlaen o'r BA i amrywiol astudiaethau ôl-raddedig e.e. dysgu, MSc mewn gwaith cymdeithasol neu ymchwil. Bydd y radd BA yn gymhwyster defnyddiol a hyblyg ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd. Mae cyflawni gradd Anrhydedd yn arddangos sgiliau lefel uwch sydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr.

Cynnwys y Rhaglen

Y modiwlau craidd ar gyfer BA yw Arweinyddiaeth mewn Gofal Cymdeithasol a thraethawd estynedig ar bwnc o ddiddordeb personol yn ymwneud â gofal cymdeithasol.

Dull Asesu

Asesu parhaus a thrwy aseiniad. Nid oes arholiadau.

Gofynion Mynediad

Gradd Sylfaen neu HND mewn Gofal neu gymhwyster tebyg yn gyfwerth â dwy flynedd o addysg uwch: 120 credyd ar lefel 4 a 5. Gallai hyn fod ar ffurf cymysgedd o astudiaethau e.e. Y Brifysgol Agored, cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol neu nyrsio neu HNC.

Gellir credydu myfyrwyr hyn â phrofiad gofal perthnasol am eu haddysg a'u hyfforddiant blaenorol ar ôl cyflwyno portffolio o dystiolaeth i Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a'i gymeradwyo ganddynt. Bydd pob myfyriwr yn cael ei gyfweld.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Ammanford Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Full Time Ammanford Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY