Ffon: 01554 748179

City a Guilds Diploma Technegol Uwch mewn Amaethyddiaeth ( 540)


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cymhwyster Diploma Technegol Uwch mewn Amaethyddiaeth (540) yn rhoi'r cyfle i chi astudio ystod o sgiliau a gwybodaeth ymarferol, technegol ac arbenigol sy'n adeiladu ar y sgiliau craidd o arferion gwaith diogel ym maes ffermio, hwsmonaeth da byw, cynhyrchu cnydau a gweithredu peiriannau amaethyddol yn ogystal â sgiliau busnes.  Yna gallwch ddysgu sgiliau arbenigol pellach megis iechyd a maetheg anifeiliaid fferm, arferion gweithdy amaethyddol, a chynhyrchu cnydau porthiant.

Mae’n gyfwerth ag 1.5 pwnc Safon Uwch.

Mae'n cynnwys cyfnod o leoliad gwaith am wyth wythnos, fel arfer ar ffermydd neu sefydliadau amaethyddol eraill.

Rhaglen Nodweddion

 • Balans ardderchog o wersi ymarferol a theori
 • Tîm o staff deallus, gofalgar ac ymroddgar
 • Dulliau addysgu arloesol
 • Ffermydd ffantastig yn gweithredu fel gofod addysgu awyr agored
 • Ystod o ymweliadau â diwydiant, ffermydd a sioeau
 • Ystod o siaradwyr gwadd

Dilyniant a Chyflogaeth

Ar ôl gorffen, gallwch: -

 • Barhau i astudio ar gyfer Diploma Estynedig Technegol (1080)
 • Cymryd blwyddyn allan yn y diwydiant a dychwelyd i’r Diploma Estynedig
 • Dod yn Brentis

Mae’n bosibl y byddwch yn symud ymlaen i weithio fel:-

 • Cowmon cynorthwyol
 • Technegydd Amaethyddol
 • Prentis mewn busnes fferm
 • Magwr lloi neu stoc
 • Gweithredwr peiriannau cynorthwyol

Cynnwys y Rhaglen

Byddwch yn dilyn yr unedau ychwanegol gorfodol: -

Rhif yr Uned     Teitl yr Uned                                                                                                        Gwerth Credyd

301                   Egwyddorion Iechyd a Diogelwch                                                                            30

302                   Ymgymryd â, ac adolygu profiad cysylltiedig â gwaith yn y diwydiannau ar dir            30

303                   Gweithrediadau peiriannau ym maes y diwydiant ar dir                                             60 

304                   Cynhyrchu cnydau amaethyddol                                                                              60

305                   Gwyddor planhigion a phridd                                                                                  60   

306                   Ymgymryd â sgiliau ystâd                                                                                       60

307                   Hwsmonaeth da byw                                                                                             60

308                   Rheolaeth busnes yn y sector ar dir                                                                        60

 

Unedau Ychwanegol:

311                   Cynhyrchu cnydau porthiant                                                                                 60

313                   Iechyd a maetheg anifeiliaid fferm                                                                         60

Dull Asesu

Mae’r cwrs Diploma Technegol Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (540) wedi’i rannu i unedau, a rhaid pasio pob un er mwyn cwblhau’r cwrs.  Caiff pob uned ei graddio fel Rhagoriaeth, Teilyngdod, Pas, neu Gyfeirio.

I ennill y cymhwyster hwn, rhaid i ymgeiswyr gyflawni’r asesiadau canlynol yn llwyddiannus:

 • Dau aseiniad a osodir yn allanol a'u cymedroli'n allanol
 • Un arholiad a osodir yn allanol, a’i farcio'n allanol, a'i sefyll o dan amodau arholiad
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Asesiadau unedau opsiynol yn ôl y gofyn

Gofynion Mynediad

 • Cyfanswm o 5 pwnc TGAU gradd A*-E
 • TGAU mewn Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith gradd A*-C (neu gymhwyster Cyfathrebu Lefel 2)
 • TGAU mewn Mathemateg gradd A*-C (neu gymwyster Cymhwyso Rhif Lefel 2)
 • Fel rheol mae mynediad yn amodol ar gyfweliad a fydd yn dangos addasrwydd at Amaethyddiaeth
 • Mae’n hanfodol cael rhywfaint o brofiad o ffermio’n ymarferol
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Gelli Aur Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY