Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth - Gofal Plant

Disgrifiad o'r RhaglenRhaglen dysgu yn y gwaith yw Prentisiaeth Sylfaen lle mae’r dysgwr yn ‘ennill wrth ddysgu’. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.

Bydd y Prentis yn mynychu’r Coleg trwy gael ei ryddhau am y dydd a dylai gyflawni’r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 neu 3 o fewn y raddfa amser y cytunir arni.


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati’n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu’n agos â’r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn.

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth ar Lefel 3.

Noder; bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio ar lefel oruchwyliol ar gyfer lefel 3 er mwyn cynhyrchu'r dystiolaeth briodol.


Cynnwys y RhaglenBydd rhaid i ddysgwyr sy’n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Gofal, Dysg a Datblygiad Plant (CCLD) Lefel 2 neu 3
  • Sgiliau Hanfodol Cymru
  • Hawliau a Chyfrifoldebau’r Gweithiwr

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.


Gofynion y RhaglenRhaid i ddysgwyr fod yn gweithio o fewn y Sector Gofal Plant a rhaid iddynt gael eu cyfeirio gan eu cyflogwr er mwyn ymgymryd â'r Brentisiaeth hon.


Costau Ychwanegol