Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen lawn amser blwyddyn o hyd hon ar lefel 2 yn ceisio ysbrydoli a thanio brwdfrydedd dysgwyr i ystyried gyrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi dealltwriaeth a gwybodaeth eang i ddysgwyr am sgiliau yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Ochr yn ochr â'r rhaglen, bydd y dysgwyr hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru a chwe sgil hanfodol. Bydd y dysgwyr yn cael cyfle i gyflawni profiad gwaith mewn sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol.


Nodweddion y Rhaglen  • Profiad gwaith mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.
  • Cyfle i ennill y cymhwyster Bagloriaeth Cymru Lefel 2.
  • Rhaglen ddeniadol ar gyfer y dysgwyr hynny sy'n gwybod pa feysydd gwaith y maent am gamu iddynt.

Dilyniant a ChyflogaethAr ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus dylai dysgwyr fod wedi'u harfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol i'w galluogi i gael gwaith mewn lleoliad gofal neu wneud cais am raglen lefel 3. Er mwyn symud ymlaen i raglen iechyd a gofal cymdeithasol Lefel 3 bydd angen i ddysgwyr arddangos lefelau uchel o gyflawniad mewn gweithgareddau ar leoliad a gwaith cwrs. Mae angen gradd rhagoriaeth er mwyn symud ymlaen.


Cynnwys y RhaglenUnedau Gorfodol: Datblygiad Hyd Oes Dynol, Gwerthoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cyfathrebu Effeithiol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Byw'n Iach.

Unedau Dewisol: Cymysgedd o bynciau'n seiliedig ar wyddoniaeth a gofal cymdeithasol megis Systemau'r Corff Dynol a Hawliau'r Unigolyn mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.


Asesu'r RhaglenCaiff yr holl asesu ei wneud trwy amrywiaeth o waith cwrs gan gynnwys aseiniadau, cyflwyniadau a datblygu sgiliau ymarferol. Rhaid i ddysgwyr gwblhau dwy uned graidd, dwy uned ychwanegol a dewis o unedau opsiynol. Caiff dwy uned eu hasesu'n allanol.


Gofynion y RhaglenFel rheol bydd angen i ddysgwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 4 TGAU gradd C neu uwch, rhagoriaeth ar lefel sylfaen neu gymhwyster cyfwerth a gwerthfawrogiad o'r sgiliau a'r rhinweddau sydd eu hangen i weithio mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.