Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gofal Cymdeithasol Y Blynyddoedd Cynnar A Gofal Plant Lefel 1

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster hwn yn bennaf ar gyfer y rheiny sy'n ceisio llwybr i ofal plant neu iechyd a gofal cymdeithasol.


Nodweddion y RhaglenMae hwn yn gymhwyster llawn amser sy'n seiliedig yn bennaf ar weithdai, gydag elfennau o brofiad lleoliad gwaith gofal plant a/neu iechyd a gofal cymdeithasol, mewn amgylchedd dysgu cefnogol a meithringar.


Dilyniant a ChyflogaethGallai cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus arwain at ddilyniant i gwrs lefel dau.


Cynnwys y RhaglenBydd y cymhwyster yn cwmpasu amrywiaeth o unedau seiliedig ar ofal plant ac iechyd a gofal cymdeithasol, sy'n cynnwys:

 • Cyflwyniad i ddatblygiad plant a phobl ifanc drwy chwarae
 • Cyflwyniad i ffordd o fyw iach
 • Cyflwyniad i weithio mewn partneriaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), y blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • ymwybyddiaeth o ddiogelu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc), blynyddoedd cynnar a gofal plant.
 • Cyflwyniad i ddatblygiad plant a phobl ifanc

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y modiwlau canlynol:

 • Rhaglen diwtorial
 • Adolygiadau cynnydd
 • Datblygiad llythrennedd a rhifedd drwy lwybrau amrywiol: Ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
 • Byddwch Actif

Asesu'r Rhaglen • Arsylwadau ar Leoliad  
 • Asesiadau ysgrifenedig

Bydd enghreifftiau’n cynnwys traethodau, posteri, cyflwyniadau PowerPoint a gwaith amrywiol arall.


Gofynion y RhaglenBydd angen geirda da arnoch a chaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.

Ar gyfer y cwrs lefel un hwn bydd angen i chi gael o leiaf pedwar cymhwyster TGAU ar raddau D i G a DBS manwl clir.


Costau YchwanegolFfi cofrestru - £45 y flwyddyn

DBS Manwl - £44

Iwnifform - tua £32 (hwdi £20 a chrys polo £12)