Galluogi'r Bar Hygyrchedd

BA (Hons) Cynghori

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r BA mewn cynghori yn gwrs blwyddyn llawn amser neu ddwy flynedd rhan-amser sy'n agored i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau gradd sylfaen y coleg neu gymhwyster cyfwerth.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP) ac o ganlyniad mae'n cael ei fonitro gan BACP ac mae'r rhaglen yn bodloni eu safonau hyfforddiant.

Mae angen i chi naill ai gwblhau'r radd sylfaen llawn amser yn ogystal â'r BA neu gwblhau'r radd sylfaen yn rhan-amser dros dair blynedd er mwyn bod ar y rhaglen BACP achrededig.


Nodweddion y RhaglenMae'r BA yn cynnig datblygiad proffesiynol parhaus i gynghorwyr yn dilyn eu gradd sylfaen yn ogystal â chynnig cyfle i fyfyrwyr ennill gradd anrhydedd BA lawn.


Dilyniant a ChyflogaethGallwch symud ymlaen o'r BA i gwrs meistr ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, campws Abertawe neu rywle arall, os ydych chi'n cwrdd â'r gofynion mynediad.

Mae myfyrwyr o'r cwrs hwn wedi mynd ymlaen i gael gwaith mewn gwahanol leoliadau cynghori megis gwasanaethau cynghori mewn ysgol a gwasanaethau profedigaeth yn ogystal â gweithio mewn practis preifat.


Cynnwys y RhaglenMae’r BA yn cynnwys pum modiwl:

 • Cynghori plant a phobl ifanc
 • Therapi ymddygiad gwybyddol  
 • Gweithio gyda thrawma 
 • Paratoi i ymchwilio
 • Traethawd estynedig

Asesu'r RhaglenAsesu ymarferol parhaus drwy gydol y cwrs sy’n cynnwys: 

 • Crynodebau adfyfyriol dyddlyfr
 • Traethodau ar theori
 • Astudiaethau achos 
 • Cyflwyniadau grŵp ac unigol  
 • Traethawd estynedig

Gofynion y Rhaglen • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gynghorwyr cymwys sydd wedi cwblhau 240 credyd ar lefel pump o gymhwyster cynghori
 • Gwiriad manwl y cynllun datgelu a gwahardd
 • Dau eirda
 • Efallai y cynghorir myfyrwyr sydd wedi profi trawma neu brofedigaethau diweddar, neu a ystyrir gan y tiwtoriaid i fod yn rhy fregus ar hyn o bryd, i ohirio eu mynediad i’r cwrs.   Bydd angen i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o hunanymwybyddiaeth a'r gallu i adfyfyrio ar brofiad bywyd yn ogystal â bod â'r gallu i ymdopi â gofynion emosiynol ac academaidd y cwrs

Costau YchwanegolDBS Manwl: £44

Aelodaeth myfyriwr BACP - £75 y flwyddyn

Llyfrau - mae'r llyfrgell yn adnodd gwych ac mae'n cynnwys mwyafrif y llyfrau sy'n ofynnol ond efallai y bydd rhai myfyrwyr am fod yn berchen ar gopïau o destunau craidd.