Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am rôl y gweithiwr chwarae lefel tri wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng pedair ac 16 oed. Mae’r diploma yn cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio heb oruchwyliaeth.


Nodweddion y RhaglenCwrs rhan-amser yw hwn ac mae'r cymhwyster yn cyfuno dysgu ar sail gwybodaeth ag asesiadau ymarferol yn yr amgylchedd gwaith. Mae wedi'i anelu at weithwyr chwarae profiadol sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth eang o blant a phobl ifanc a gwerthfawrogiad dwfn o egwyddorion ac ymarfer gwaith chwarae.


Dilyniant a ChyflogaethDilyniant i radd mewn disgyblaeth gysylltiedig.

Gallai swyddi posibl cynnwys:

  • Swyddog datblygu gwaith chwarae
  • Goruchwyliwr canolfan antur
  • Gweithiwr chwarae mewn ysbyty
  • Rheolwr unrhyw ddarpariaethau gwaith chwarae

Cynnwys y RhaglenCyflwynir gwybodaeth trwy weithdai a bydd yn cynnwys:

  • Theorïau chwarae, mathau ac amgylcheddau chwarae
  • Egwyddorion ymarfer
  • Cyfle Cyfartal
  • Diogelu
  • Iechyd a Diogelwch
  • Perthnasoedd o fewn yr amgylchedd chwarae

Asesu'r RhaglenCewch eich asesu gan eich tiwtor a’ch aseswr gan ddefnyddio ystod o ddulliau. Bydd hyn yn cynnwys arsylwadau uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth ac aseiniadau ysgrifenedig.


Gofynion y RhaglenDylech fod yn 18 mlwydd oed o leiaf. 

Gweithiwr chwarae profiadol sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth eang o blant a phobl ifanc a gwerthfawrogiad dwfn o egwyddorion ac ymarfer gwaith chwarae.

Ar gyfer y diploma bydd angen i chi fod yn gweithio, yn gwirfoddoli neu ar leoliad ymarferol gyda phlant rhwng pedair ac 16 oed gan fod angen i chi ddangos cymhwysedd mewn gwybodaeth a sgiliau hefyd.

Bydd angen DBS manwl clir.


Costau YchwanegolBydd y cwrs yn costio £265