Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ba (Anrh) Astudiaethau Gofal Cymdeithasol

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r rhaglen BA yn galluogi myfyrwyr sydd eisoes â Gradd Sylfaen gysylltiedig neu gymhwyster cyfwerth i gwblhau 120 credyd ychwanegol ar gyfer cymhwyster BA (Anrhydedd), wedi'i ddilysu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Caiff y cwrs ei astudio'n llawn amser dros flwyddyn ond gellir hefyd ei wneud yn rhan-amser dros ddwy flynedd.


Nodweddion y Rhaglen  • Cyfle i uwchraddio i radd anrhydedd lawn, yn llawn amser neu'n rhan-amser
  • Tiwtoriaid profiadol sy'n gymwys yn academaidd ac yn broffesiynol
  • Cyfle ar gyfer astudio arbenigol ac annibynnol mewn meysydd a ddewisir gan y myfyriwr, dan arweiniad y tiwtoriaid
  • Astudio mewn grwpiau bach er mwyn rhannu gwybodaeth a phrofiad ag eraill

Dilyniant a ChyflogaethGall myfyrwyr symud ymlaen o'r BA i amrywiol astudiaethau ôl-raddedig e.e. dysgu, MSc mewn gwaith cymdeithasol neu ymchwil. Bydd y radd BA yn gymhwyster defnyddiol a hyblyg ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd. Mae cyflawni gradd Anrhydedd yn arddangos sgiliau lefel uwch sydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr.


Cynnwys y RhaglenY modiwlau craidd ar gyfer BA yw Arweinyddiaeth mewn Gofal Cymdeithasol a thraethawd estynedig ar bwnc o ddiddordeb personol yn ymwneud â gofal cymdeithasol.


Asesu'r RhaglenAsesu parhaus a thrwy aseiniad. Nid oes arholiadau.


Gofynion y RhaglenGradd Sylfaen neu HND mewn Gofal neu gymhwyster tebyg yn gyfwerth â dwy flynedd o addysg uwch: 120 credyd ar lefel 4 a 5. Gallai hyn fod ar ffurf cymysgedd o astudiaethau e.e. Y Brifysgol Agored, cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol neu nyrsio neu HNC.

Gellir credydu myfyrwyr hyn â phrofiad gofal perthnasol am eu haddysg a'u hyfforddiant blaenorol ar ôl cyflwyno portffolio o dystiolaeth i Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a'i gymeradwyo ganddynt. Bydd pob myfyriwr yn cael ei gyfweld.


Costau YchwanegolNid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.