Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gofal Plant Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs Lefel 2 yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch gofal plant ac addysg i alluogi unigolion i weithio mewn rôl dan oruchwyliaeth mewn amrywiaeth o leoliadau gofal plant. Mae'n rhaglen ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd wedi cyflawni 4 TGAU gradd C neu uwch neu gymhwyster Lefel 1 priodol. Mae'n ofynnol i'r myfyrwyr fynychu'r coleg a hyfforddiant ymarferol ar leoliad am yn ail wythnos drwy gydol y flwyddyn. Caiff Bagloriaeth Cymru hefyd ei hastudio fel rhan o'r rhaglen hon.


Nodweddion y Rhaglen  • Cwrs blwyddyn o hyd a gydnabyddir yn genedlaethol
  • Amgylchedd dysgu cefnogol, symbylol a myfyriwr-ganolog
  • Caiff Bagloriaeth Cymru ei hastudio fel rhan o'r brif raglen
  • 280 awr o hyfforddiant ymarferol ar leoliad
  • Dilyniant posibl o'r cwrs i gymhwyster Lefel 3

Dilyniant a ChyflogaethGall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus fod yn gymwys i symud ymlaen i'r Diploma Lefel 3, neu'r Diploma Estynedig mewn Gofal Plant ac Addysg neu i Dystysgrif Genedlaethol / Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant. Byddai'r rheiny sy'n symud ymlaen i fyd gwaith yn gymwys i weithio dan oruchwyliaeth gyda phlant mewn amrywiaeth o leoliadau e.e. Ysgolion Cynradd a Meithrin, Canolfannau Plant, Meithrinfeydd Dydd a darpariaethau Anghenion Ychwanegol.


Cynnwys y RhaglenMae'r rhaglen yn cynnwys: datblygiad plant, cwricwlwm y cyfnod sylfaen, amgylcheddau cadarnhaol a datblygu ymarfer proffesiynol.


Asesu'r RhaglenMae'r cwrs yn seiliedig ar asesu parhaus, yn y coleg ac ar leoliad.


Gofynion y RhaglenRhaid bod gan ymgeiswyr o leiaf 4 TGAU gradd C neu uwch neu gymhwyster Lefel 1 priodol. Gellir ystyried ymgeiswyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno Tiwtor y Cwrs. Mae cyfweliad boddhaol, geirda a gwiriad manwl gan y DBS yn ofynnol.