Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r Diploma Atodol neu'r Diploma BTEC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gymwysterau ymarferol sy'n caniatáu i ddysgwyr astudio unedau sy'n ymwneud â'r proffesiwn iechyd a gofal cymdeithasol.

Rhaid i fyfyrwyr y Diploma Atodol gyflawni o leiaf 50 awr o leoliad gwaith dros y rhaglen blwyddyn o hyd hon.

Rhaid i ddysgwyr y Diploma gyflawni o leiaf 100 awr o leoliad gwaith dros raglen dwy flynedd o hyd. Bydd myfyrwyr y Diploma yn cael cyfle i astudio Bagloriaeth Cymru ochr yn ochr â'u prif gymhwyster.


Nodweddion y Rhaglen  • Caiff o leiaf 100 awr o brofiad gwaith perthnasol ei gyflawni ar gyfer y Diploma a 50 awr o waith ar gyfer y Diploma Atodol
  • Cymhwyster Cymorth Cyntaf
  • Cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol ac a gyflwynir gan staff â phrofiad galwedigaethol

Dilyniant a ChyflogaethMae'r rhaglenni Diploma Atodol a Diploma BTEC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn gymwysterau a gaiff eu derbyn yn eang yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd dysgwyr sydd am gamu i fyd gwaith yn gweld bod y rhaglenni hyn yn gosod sylfaen ardderchog ar gyfer y maes gwaith hwn.

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus bob agwedd ar y diploma atodol (60 credyd) neu'r diploma (90 credyd) gall dysgwyr wedyn wneud cais i ddychwelyd am flwyddyn ychwanegol o astudio pellach ar gyfer 120 credyd neu ddiploma estynedig 180 credyd.

Daw pob cwrs lefel 3 â phwyntiau UCAS Prifysgol, a gall dysgwyr wneud cais i symud ymlaen i amrywiaeth o raglenni gradd yn ymwneud â Gofal.


Cynnwys y RhaglenMae'r Unedau yn cynnwys: Cyfathrebu Effeithiol, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau, Iechyd a Diogelwch, Datblygiad Trwy Gamau Bywyd, Anatomeg a Ffisioleg a Datblygiad Personol a Phroffesiynol.


Asesu'r RhaglenCaiff y rhaglen ei hasesu'n barhaus drwy gwblhau aseiniadau uned sy'n galluogi'r dysgwyr i ennill gradd pas, teilyngdod neu ragoriaeth. Dyfernir gradd gronnus derfynol ar ddiwedd y rhaglen. Mae'r dulliau asesu'n cynnwys cyflwyniadau, traethodau a sesiynau ymarferol. Nid oes yna arholiadau ffurfiol ar hyn o bryd.


Gofynion y RhaglenFel rheol bydd angen i ddysgwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU graddau A* - C neu radd Rhagoriaeth o raglen Lefel 2. Mae hefyd angen dealltwriaeth o'r sgiliau a'r rhinweddau angenrheidiol er mwyn gweithio mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae angen TGAU Mathemateg neu Saesneg gradd C er mwyn cael mynediad uniongyrchol i'r diploma 90 credyd.