Ffon: 01554 748179

Teithio a Thwristiaeth L1


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

 

 

Cymerwch y cam cyntaf i yrfa yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a'u hyder.  Mae’n borth ardderchog i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio'r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth, Lletygarwch neu Arlwyo.  Gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu gyflogaeth llawn amser.  Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith.

 

Rhaglen Nodweddion

Elfen ganolog o’r cwrs yw’r cysylltiad agos â’r diwydiant twristiaeth lleol. Byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant twristiaeth a lletygarwch mewn amgylchedd ysgogol a chyffrous. Cewch y cyfle i archwilio’r diwydiant trwy ymweliadau ag atyniadau ymwelwyr gartre a dramor. Byddwch hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â’r diwydiant twristiaeth lleol.

Dilyniant a Chyflogaeth

 

 

Cymerwch y cam cyntaf i yrfa yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a'u hyder.  Mae’n borth ardderchog i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio'r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth, Lletygarwch neu Arlwyo.  Gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu gyflogaeth llawn amser.  Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith.

 

Cynnwys y Rhaglen

Ar gwrs Diploma Lefel 1 mewn Twristiaeth a Lletygarwch byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r unedau craidd yn canolbwyntio ar ddatblygiad personol ac yn cynnwys bod yn drefnus, gweithio gydag eraill, datblygu cynllun cynnydd personol ac ymchwilio i bwnc.  Mae unedau eraill yn ymwneud â phynciau megis gwasanaeth cwsmer, archwilio atyniadau ymwelwyr lleol,  hyrwyddo a chynnal digwyddiad a pharatoi a gweini bwyd.

Mae llythrennedd a rhifedd yn bwysig i bob myfyriwr. Bydd myfyrwyr nad oes ganddynt radd C neu uwch mewn Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU.

Dull Asesu

Asesir unedau yn fewnol gan ddefnyddio asesiadau a gynlluniwyd gan y ganolfan. Gall y rhain gynnwys arsylwi mewn sefyllfaoedd cysylltiedig â gwaith, cyflwyniadau, prosiectau, neu ysgrifennu estynedig.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf 4 TGAU graddau D-G arnoch i astudio’r cwrs hwn.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY