Ffon: 01554 748179

Lletygarwch a Thwristiaeth L2


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Symudwch ymlaen i yrfa gyffrous yn y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth. Mae’r cwrs hwn yn darparu porth i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae rhai myfyrwyr yn defnyddio'r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i gwrs mewn teithio a thwristiaeth; gall eraill ddewis y diwydiant lletygarwch fel eu llwybr, ac mae eraill yn defnyddio'r sgiliau a enillwyd i symud ymlaen i gyflogaeth neu brentisiaeth.  Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau a thechnegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant lletygarwch a thwristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Rhaglen Nodweddion

Elfen ganolog o’r cwrs yw’r profiad sy’n gysylltiedig â gwaith a’r bartneriaeth agos gyda’r diwydiant lletygarwch a thwristiaeth lleol. Mae pob dysgwr yn cael cyfle i helpu rhedeg y gwasanaeth ym mwyty Myrddin, y bwyty hyfforddi ar y safle.  Yma byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant lletygarwch mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae’r profiad ymarferol yn y bwyty hyfforddi yn darparu digonedd o gyfle i roi sgiliau ar waith mewn amgylchedd gwaith. Byddwch yn archwilio’r diwydiant twristiaeth trwy deithiau i atyniadau lleol i ymwelwyr. Byddwch hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â’r diwydiant lletygarwch a thwristiaeth lleol. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich hyder a’ch sgiliau cyfathrebu. Bydd eich profiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddeall y sector lletygarwch a thwristiaeth a’r llwybrau posibl sydd ar gael i chi eu dilyn. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch megis y rhaglen Teithio a Thwristiaeth Lefel 3, Gwasanaethau Lletygarwch Lefel 3, i brentisiaeth yn y diwydiant neu i gyflogaeth. Mae’r cwrs hefyd yn darparu sgiliau a all fod yn ddefnyddiol mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.

Cynnwys y Rhaglen

Ar gwrs Lefel 2 Lletygarwch a Thwristiaeth, byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r unedau craidd yn ymwneud â chynnal a chadw amgylchedd gwaith saff, hylan a diogel, gweithio'n effeithiol fel rhan o dîm lletygarwch a rhoi argraff gadarnhaol i gwsmeriaid ohonoch chi eich hun a'ch sefydliad. 

Mae’r unedau opsiynol yn cwmpasu ystod eang o bynciau sy’n cynnwys paratoi byrddau, paratoi a gweini bwyd a diodydd, delio â bwciadau, cwsmeriaid yn cyrraedd a thaliadau.

Hefyd byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ymhellach trwy TGAU Saesneg neu Fathemateg neu drwy Gymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu neu Gymhwyso Rhif.

Dull Asesu

Asesir y mwyafrif o’r unedau trwy arsylwi ar waith ymarferol ym mwyty Myrddin a chwblhau cwestiynau gwybodaeth greiddiol yn llwyddiannus.  Gallai’r rhain fod ar ffurf ysgrifenedig neu wedi’u recordio gan ddefnyddio llwyfannau cyfryngau. Yn ogystal mae yna brofion ar-lein byr i’w cwblhau.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf 2 TGAU gradd A*-C arnoch i astudio’r cwrs hwn. Rhaid i un o’r rhain fod yn Saesneg, Cymraeg iaith gyntaf neu Fathemateg. Hefyd gallwch symud ymlaen o gwrs Teithio a Thwristiaeth Lefel 1 neu gwrs Cyflwyniad i Goginio Proffesiynol a Gwasanaeth Bwyd.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY