Ffon: 01554 748179

Teithio a Thwristiaeth L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r cwrs hwn yn rhoi mynediad i yrfa yn un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol.  Yn draddodiadol mae’r diploma L3 90 credyd yn ffurfio blwyddyn gyntaf rhaglen ddwy flynedd. Ar gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae’r mwyafrif o ddysgwyr yn symud ymlaen i Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth. Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen yn uniongyrchol i Addysg Uwch ac eraill i gyflogaeth. Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau, technegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Rhaglen Nodweddion

  • Elfen ganolog o’r cwrs yw’r bartneriaeth agos gyda’r diwydiant twristiaeth lleol. Byddwch yn cael golwg realistig ar y gofynion o weithio yn y diwydiant teithio a thwristiaeth mewn amgylchedd ysgogol a chyffrous. Cewch y cyfle i archwilio’r diwydiant trwy ymweliadau ag atyniadau ymwelwyr gartre a dramor. Byddwch hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â’r diwydiant twristiaeth lleol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn rhoi mynediad i yrfa yn un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol.  Yn draddodiadol mae’r diploma L3 90 credyd yn ffurfio blwyddyn gyntaf rhaglen ddwy flynedd. Ar gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae’r mwyafrif o ddysgwyr yn symud ymlaen i Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth. Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen yn uniongyrchol i Addysg Uwch ac eraill i gyflogaeth. Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau, technegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Cynnwys y Rhaglen

Ar gwrs Diploma Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r pynciau yn cynnwys ymchwilio i’r sector teithio a thwristiaeth, gwasanaeth cwsmer, cyrchfannau twristiaid y DU ac Ewrop, twristiaeth mewn ardaloedd gwledig a thwristiaeth gyfrifol, digwyddiadau, cynadleddau ar arddangosfeydd, gweithrediadau lletygarwch, y busnes teithio a thwristiaeth a pharatoi ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant.  Hefyd byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd trwy TGAU Saesneg neu Fathemateg neu drwy Gymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu neu Gymhwyso Rhif.

Dull Asesu

Asesir yr holl unedau yn fewnol gan ddefnyddio asesiadau a gynlluniwyd gan y ganolfan. Gall y rhain gynnwys arsylwi mewn sefyllfaoedd cysylltiedig â gwaith, cyflwyniadau, prosiectau, neu ysgrifennu estynedig.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf pump TGAU graddau A*-C arnoch i astudio’r cwrs hwn. Rhaid i un o’r rhain fod yn Saesneg, Cymraeg iaith gyntaf neu Fathemateg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY