Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Teithio a Thwristiaeth Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cwrs hwn yn rhoi mynediad i yrfa yn un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol.  Yn draddodiadol mae’r diploma L3 90 credyd yn ffurfio blwyddyn gyntaf rhaglen ddwy flynedd. Ar gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae’r mwyafrif o ddysgwyr yn symud ymlaen i Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth. Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen yn uniongyrchol i Addysg Uwch ac eraill i gyflogaeth.

Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau, technegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.


Nodweddion y Rhaglen  • Elfen ganolog o’r cwrs yw’r bartneriaeth agos gyda’r diwydiant twristiaeth lleol. Byddwch yn cael golwg realistig ar y gofynion o weithio yn y diwydiant teithio a thwristiaeth mewn amgylchedd ysgogol a chyffrous. Cewch y cyfle i archwilio’r diwydiant trwy ymweliadau ag atyniadau ymwelwyr gartre a dramor. Byddwch hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â’r diwydiant twristiaeth lleol.

Dilyniant a ChyflogaethMae’r cwrs hwn yn rhoi mynediad i yrfa yn un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol.  Yn draddodiadol mae’r diploma L3 90 credyd yn ffurfio blwyddyn gyntaf rhaglen ddwy flynedd. Ar gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae’r mwyafrif o ddysgwyr yn symud ymlaen i Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth. Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen yn uniongyrchol i Addysg Uwch ac eraill i gyflogaeth. Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau, technegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.


Cynnwys y RhaglenAr gwrs Diploma Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r pynciau yn cynnwys ymchwilio i’r sector teithio a thwristiaeth, gwasanaeth cwsmer, cyrchfannau twristiaid y DU ac Ewrop, twristiaeth mewn ardaloedd gwledig a thwristiaeth gyfrifol, digwyddiadau, cynadleddau ar arddangosfeydd, gweithrediadau lletygarwch, y busnes teithio a thwristiaeth a pharatoi ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant. 

Hefyd byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd trwy TGAU Saesneg neu Fathemateg neu drwy Gymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu neu Gymhwyso Rhif.


Asesu'r RhaglenAsesir yr holl unedau yn fewnol gan ddefnyddio asesiadau a gynlluniwyd gan y ganolfan. Gall y rhain gynnwys arsylwi mewn sefyllfaoedd cysylltiedig â gwaith, cyflwyniadau, prosiectau, neu ysgrifennu estynedig.


Gofynion y RhaglenBydd angen o leiaf pump TGAU graddau A*-C arnoch i astudio’r cwrs hwn. Rhaid i un o’r rhain fod yn Saesneg, Cymraeg iaith gyntaf neu Fathemateg.