Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Teithio a Thwristiaeth Lefel 1

Disgrifiad o'r Rhaglen Cymerwch y cam cyntaf i yrfa yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a'u hyder.  Mae’n borth ardderchog i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio'r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth, Lletygarwch neu Arlwyo.  Gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu gyflogaeth llawn amser.  Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith.

 


Nodweddion y RhaglenElfen ganolog o’r cwrs yw’r cysylltiad agos â’r diwydiant twristiaeth lleol. Byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant twristiaeth a lletygarwch mewn amgylchedd ysgogol a chyffrous. Cewch y cyfle i archwilio’r diwydiant trwy ymweliadau ag atyniadau ymwelwyr gartre a dramor. Byddwch hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â’r diwydiant twristiaeth lleol.


Dilyniant a Chyflogaeth Cymerwch y cam cyntaf i yrfa yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a'u hyder.  Mae’n borth ardderchog i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio'r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth, Lletygarwch neu Arlwyo.  Gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol neu gyflogaeth llawn amser.  Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith.

 


Cynnwys y RhaglenAr gwrs Diploma Lefel 1 mewn Twristiaeth a Lletygarwch byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r unedau craidd yn canolbwyntio ar ddatblygiad personol ac yn cynnwys bod yn drefnus, gweithio gydag eraill, datblygu cynllun cynnydd personol ac ymchwilio i bwnc.  Mae unedau eraill yn ymwneud â phynciau megis gwasanaeth cwsmer, archwilio atyniadau ymwelwyr lleol,  hyrwyddo a chynnal digwyddiad a pharatoi a gweini bwyd.

Mae llythrennedd a rhifedd yn bwysig i bob myfyriwr. Bydd myfyrwyr nad oes ganddynt radd C neu uwch mewn Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU.


Asesu'r RhaglenAsesir unedau yn fewnol gan ddefnyddio asesiadau a gynlluniwyd gan y ganolfan. Gall y rhain gynnwys arsylwi mewn sefyllfaoedd cysylltiedig â gwaith, cyflwyniadau, prosiectau, neu ysgrifennu estynedig.


Gofynion y RhaglenBydd angen o leiaf 4 TGAU graddau D-G arnoch i astudio’r cwrs hwn.