Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Profiad Dysgwyr.

Dyma'r prif rifau cyswllt os oes gennych unrhyw ymholiadau, gofidiau neu bryderon am eich diogelwch neu'ch lles.

Nikki Neale, Uwch Gyfarwyddwr Profiad y Dysgwr, 01554 748074 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Jamie Davies, Cydlynydd Cefnogi Dysgwyr, 01554 748305 / 07557 316165 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Julia Green, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymorth Dysgu a Chydlynydd Dynodedig Anghenion Dysgu Ychwanegol y Coleg, 01554-748028/8232  /  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Matthew Morgan, Cydlynydd Mentoriaid Cefnogi Dysgwyr, 01554 748096 / 07827 449459 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr, Cyflawni Potensial ac Ennill Rhagoriaeth drwy Ddiwylliant o Gynwysoldeb

Mae gan Goleg Sir Gâr a  Coleg Ceredigion dîm cymorth pwrpasol i gynorthwyo dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau ac anghenion meddygol.

Mae staff Cymorth Dysgu ar gael ar bob campws i gynorthwyo dysgwyr gyda’u hastudiaethau.  Rydym yn croesawu ac yn dathlu niwroamrywiaeth ac, fel coleg, rydym yn croesawu dysgwyr â ffyrdd amrywiol o ddysgu i’n hamgylchedd dysgu cynhwysol. Mae ein tîm yn gweithio’n agos gyda staff cwricwlwm i sicrhau bod addysgu a dysgu yn hygyrch i bob dysgwr.  Mae’r holl gymorth wedi’i gynllunio er mwyn meithrin eich annibyniaeth yn amgylchedd y coleg a thu hwnt.

Mae gennym ddull person-ganolog -  mae eich dysgu, eich dyheadau a'ch dymuniadau chi wrth wraidd eich taith yng Ngholeg.  Byddwch yn cael eich cynnwys yn y broses o gynllunio eich cymorth, gwneud penderfyniadau ac adolygu eich cymorth.  Mae gan bob campws Barth Astudio lle gall dysgwyr weithio mewn amgylchedd tawel a chefnogol.

Mae hi’n bwysig iawn, os ydych yn bwriadu mynychu’r coleg, eich bod yn dweud wrthym am eich anghenion cymorth ar y cam cynharaf posibl a chyn eich cyfweliad.   Mae hyn oherwydd rydym am fod yn siŵr y gallwn fodloni eich anghenion cymorth cyn i chi ymuno â'n cyrsiau.