Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Profiad Dysgwyr.

Dyma'r prif rifau cyswllt os oes gennych unrhyw ymholiadau, gofidiau neu bryderon am eich diogelwch neu'ch lles.

Vanessa Cashmore (Cyfarwyddwr Profiad Dysgwr)
Arweinydd Diogelu Dynodedig
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
07388387881 or 07989822252

Jamie Davies (Rheolwr Lles)
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
07557 316165

Julia Green (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymorth Dysgu)
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
07967 133141

Elaine James (Cydlynydd Lles y De)
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
07827 449457

Gemma Lockwood (Cydlynydd Lles y Gogledd)
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
07443 352685

Alison Davies (Campws Rhydaman - Lefel Mynediad)
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
07443 352815 

Ysbrydoli Dysgwyr, Cyflawni Potensial ac Ennill Rhagoriaeth drwy Ddiwylliant o Gynwysoldeb

Mae gan Goleg Sir Gâr a  Coleg Ceredigion dîm cymorth pwrpasol i gynorthwyo dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau ac anghenion meddygol.

Mae staff Cymorth Dysgu ar gael ar bob campws i gynorthwyo dysgwyr gyda’u hastudiaethau.  Rydym yn croesawu ac yn dathlu niwroamrywiaeth ac, fel coleg, rydym yn croesawu dysgwyr â ffyrdd amrywiol o ddysgu i’n hamgylchedd dysgu cynhwysol. Mae ein tîm yn gweithio’n agos gyda staff cwricwlwm i sicrhau bod addysgu a dysgu yn hygyrch i bob dysgwr.  Mae’r holl gymorth wedi’i gynllunio er mwyn meithrin eich annibyniaeth yn amgylchedd y coleg a thu hwnt.

Mae gennym ddull person-ganolog -  mae eich dysgu, eich dyheadau a'ch dymuniadau chi wrth wraidd eich taith yng Ngholeg.  Byddwch yn cael eich cynnwys yn y broses o gynllunio eich cymorth, gwneud penderfyniadau ac adolygu eich cymorth.  Mae gan bob campws Barth Astudio lle gall dysgwyr weithio mewn amgylchedd tawel a chefnogol.

Mae hi’n bwysig iawn, os ydych yn bwriadu mynychu’r coleg, eich bod yn dweud wrthym am eich anghenion cymorth ar y cam cynharaf posibl a chyn eich cyfweliad.   Mae hyn oherwydd rydym am fod yn siŵr y gallwn fodloni eich anghenion cymorth cyn i chi ymuno â'n cyrsiau.