Skip to main content

Ysgoloriaethau Llysgennad.

Fel myfyriwr y flwyddyn gyntaf yn astudio ar raglen Lefel 3, efallai eich bod am wneud cais i fod yn rhan o raglen Ysgoloriaeth Llysgennad y Coleg.

Os ydych chi’n gyfathrebwr hyderus ac mae gennych chi brofiad o gefnogi eraill, neu os ydych chi wedi cyfrannu at fywyd cymunedol yn yr ysgol yn flaenorol, gall hyn fod yn gyfle ardderchog i chi ddatblygu eich sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu ymhellach. Hefyd bydd dal swydd Llysgennad Myfyrwyr yn profi’n fanteisiol pan fyddwch yn cyflwyno ceisiadau ar gyfer y brifysgol neu gyflogaeth.

Fel Llysgennad Myfyrwyr, byddwn ni’n eich talu i gefnogi adeg digwyddiadau megis Nosweithiau Agored, Wythnosau Agored Rhithiol ac ymweliadau ag ysgolion, yn ogystal â chroesawu ymwelwyr pwysig i’r Coleg.

Mae Coleg Sir Gâr yn cynnig 60 o ysgoloriaethau bob blwyddyn. Mae yna broses ymgeisio a chyfweld yn ogystal â diwrnod hyfforddi ar ddechrau’r rhaglen.

I gael mwy o wybodaeth am Ysgoloriaethau Llysgennad, gweler y PDF isod ac ewch ati i lenwi’r ffurflen gais:

Llyfryn ysgoloriaethau llysgennad >>

 

 

Ffurflen Ymgeisio am ysgoloriaeth Coleg Sir Gar ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gwrs newydd

Powered by BreezingForms

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.