Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Campus slider
Campus slider
previous arrow
next arrow

Mwy Galluog a Thalentog

Mae gan 6ed Sir Gâr Raglen Mwy Galluog a Thalentog bwrpasol ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch, sy’n cydnabod ac yn datblygu eich profiad academaidd a diwylliannol tra eich bod gyda ni. 

Cewch eich gwahodd i’r rhaglen MAT gyda hanes academaidd a dawnus profedig: ceir tystiolaeth drwy gael proffil TGAU rhagorol o naill ai 6A*+ neu os oes gennych 20 o bwyntiau SEREN o’ch 8 TGAU academaidd gorau.  Mae meddu ar uchelgais bersonol i ennill profiad uwch-gwricwlaidd; i fod yn rhan o'r rhwydwaith SEREN; ac, i wneud ceisiadau cystadleuol i brifysgolion a chyrsiau mwyaf nodedig y DU, yn hanfodol.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Byddwch yn rhan o’r grŵp tiwtorial MAT, wedi’i arwain gan diwtoriaid MAT pwrpasol sy’n cyflwyno rhaglen deilwredig a gynlluniwyd i’ch cefnogi chi wrth gwireddu a chyflawni eich potensial. 

Mewn pedair sesiwn wedi’u hamserlennu bob wythnos, ym mlwyddyn 1, byddwch yn dilyn y rhaglen addysg bersonol, gymdeithasol ac iechyd (PSHE) genedlaethol; yn cwblhau Cymhwyster Prosiect Estynedig CBAC; a chewch eich cefnogi wrth i chi ddatblygu’n oedolyn ifanc uchelgeisiol, sy’n cyflawni’n uchel ac sy’n wydn.

Cyflwynir y sesiynau gan eich tiwtor MAT personol, siaradwyr gwadd dethol a chyn-fyfyrwyr a fydd yn eich tywys drwy ‘brofiadau prifysgol’ ar feysydd megis, sut i wneud cais llwyddiannus ar gyfer ysgol haf yng ngholegau Yale, Harvard neu Rydychen a Chaergrawnt; profiad gwaith; gweithgareddau uwch-gwricwlaidd a gweithgareddau SEREN.

Trwy gydol y rhaglen MAT, byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel hanfodol megis methodolegau ymchwil; meddwl beirniadol a magu hyder. Ym mlwyddyn 1 a 2, bydd gennych sesiynau sydd â ffocws ar baratoi a gwneud cais i brifysgolion gan eich cefnogi i baratoi’r cais UCAS gorau posib ar gyfer y brifysgol a’r cwrs o’ch dewis.