Skip to main content
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Cyrsiau Chwaraeon

Croeso i Gyfadran y Diwydiannau Creadigol, Chwaraeon a Gwasanaethau Cymunedol. Mae ein cyfadran amrywiol, alwedigaethol yn cynnig ystod o gyrsiau sy’n cynnwys Celfyddydau Perfformio, Cyfryngau Creadigol, Technoleg Cerdd, Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwallt a Harddwch. 

Wedi eu lleoli ar Gampws y Graig, mae gan ein dysgwyr fynediad i gyfleusterau a chyfarpar o safon ddiwydiannol sy’n cynnwys ein Cae Chwarae 3G, Swît Dadansoddi Chwaraeon a Hwb Perfformiad yn ogystal â’n neuadd chwaraeon a swît ffitrwydd wedi’i chyfarparu’n gyflawn a adeiladwyd yn ddiweddar. 

Mae’r darlithwyr yn y maes yn fedrus iawn yn eu pynciau, yn ymgysylltu gyda diwydiant ac yn ymgysylltu ag ef er mwyn sicrhau cwricwlwm cyfredol, perthnasol ac ysbrydoledig sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch a chyflogaeth.

Mae addysgu a dysgu rhagorol wrth wraidd popeth a gynigiwn ac mae ein cyfadran yn darparu profiad addysgol sy’n herio pob dysgwr i gyrraedd ei lawn botensial. 

Mae’r gyfadran yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyfoethogi megis ein hacademi chwaraeon elit a rhaglen Gwobrau Dug Caeredin. Yn ogystal mae dysgwyr yn cael y cyfle i astudio dramor drwy ein prosiect Erasmus llwyddiannus iawn.

Gellir dod o hyd i restr o n cyrsiau isod:

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.