Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Cyrsiau Chwaraeon

Croeso i Gyfadran y Diwydiannau Creadigol, Chwaraeon a Gwasanaethau Cymunedol. Mae ein cyfadran amrywiol, alwedigaethol yn cynnig ystod o gyrsiau sy’n cynnwys Celfyddydau Perfformio, Cyfryngau Creadigol, Technoleg Cerdd, Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwallt a Harddwch. 

Wedi eu lleoli ar Gampws y Graig, mae gan ein dysgwyr fynediad i gyfleusterau a chyfarpar o safon ddiwydiannol sy’n cynnwys ein Cae Chwarae 3G, Swît Dadansoddi Chwaraeon a Hwb Perfformiad yn ogystal â’n neuadd chwaraeon a swît ffitrwydd wedi’i chyfarparu’n gyflawn a adeiladwyd yn ddiweddar. 

Mae’r darlithwyr yn y maes yn fedrus iawn yn eu pynciau, yn ymgysylltu gyda diwydiant ac yn ymgysylltu ag ef er mwyn sicrhau cwricwlwm cyfredol, perthnasol ac ysbrydoledig sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch a chyflogaeth.

Mae addysgu a dysgu rhagorol wrth wraidd popeth a gynigiwn ac mae ein cyfadran yn darparu profiad addysgol sy’n herio pob dysgwr i gyrraedd ei lawn botensial. 

Mae’r gyfadran yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyfoethogi megis ein hacademi chwaraeon elit a rhaglen Gwobrau Dug Caeredin. Yn ogystal mae dysgwyr yn cael y cyfle i astudio dramor drwy ein prosiect Erasmus llwyddiannus iawn.

Cyrsiau

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN