Skip to main content
Clearing slider
Clearing slider
previous arrow
next arrow

Clirio 2021

TEITL Y CWRSHYDCÔD UCAS
Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal Cymdeithasol
2 years

L500

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Tystysgrif AU mewn Dylunio 3D a Rhith-wirionedd
Blwyddyn

CA3D

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Tystysgrif AU mewn Celf a Dylunio Amlddisgyblaethol
Blwyddyn

CAMU

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Tystysgrif AU mewn Cerameg a Gemwaith: Gwneuthurwr 3D
Blwyddyn

CACJ

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Tystysgrif AU mewn Celf Gysyniadol a Darlunio
Blwyddyn

CACA

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Tystysgrif AU mewn Cerflunio: Castio, Cerfio, Llunio
Blwyddyn

CASC

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Tystysgrif AU mewn Ffotograffiaeth
Blwyddyn

CAPH

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Tystysgrif AU mewn Ffasiwn: Dylunio a Llunio
Blwyddyn

CAPD

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Tystysgrif AU mewn Celfyddyd Gain: Peintio, Lluniadu a Gwneud Printiau
Blwyddyn

CAFC

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Tystysgrif AU Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg
Blwyddyn

CATX

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Peirianneg Fecanyddol
1 year

8N50

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod (FdSc/CStud)
2 years

L521

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Astudiaethau Gofal Cymdeithasol (BASCS)
1 year

3D4C

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Gradd Sylfaen mewn Cynghori (FdCoun)
2 years

B23K

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Cynghori (BSc Coun)
1 year

P85G

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
BA (Anrh) mewn Dylunio 3D a Rhith-wirionedd (BA Anrh)
3 Years

W290

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Celf a Dylunio Amlddisgyblaethol (BA/A&D)
3 years

W000

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Cerameg a Gemwaith: Gwneuthurwr 3D (BA/TDDMCP)
3 years

WW27

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
BA (Anrh) Celf Gysyniadol a Darlunio (BA Anrh)
3 years

W221

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Ffasiwn: Dylunio A Llunio Dillad (BA/FADC)
3 years

W2H0

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Celfyddyd Gain: Peintio, Lluniadu a Gwneud Printiau (BA/FAPDP)
3 years

W101

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Ffotograffiaeth (BA/PHO)
3 years

W640

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Cerflunio: Castio, Cerfio, Llunio (BA/FAS)
3 years

W130

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Tecstilau: Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg (BA/TADC)
3 years

W232

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth (FdscAmaeth)
2 Years

3H2W

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth (FdSc Agri)
2 Years

3H2F

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Amaethyddiaeth (BSc Agri)
3 Years

G4HW

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Amaethyddiaeth
1 Year

G4HT

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Gradd Sylfaen Gwyddor Anifeiliaid (Animal Sci)
2 years

73B8

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
HND Cyfrifiadura Cymhwysol (HND A Comp)
2 years

8N49

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Cyfrifiadura Cymhwysol (BSc A Comp)
3 years

2D3T

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Hyfforddiant a Pherfformiad Pel Droed (FD FOOT)
2 years

CC60

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Hyfforddiant a Pherfformiad Pel Droed Top-Up (BSC Foot)
1 year

CC61

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi (FD Rugby)
2 years

C60C

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi Top-Up (BSC Rugby)
1 year

C61C

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Gradd Sylfaen Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon (FdSc/SCP)
2 years

C611

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Gradd Sylfaen Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon Top-Up (BSc/SCP)
1 year

CX6C

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Gradd Sylfaen Gwyddor Anifeiliaid
2 years

73B8

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
BSc (Anrh) Ymddygiad a Lles Anifeiliaid (BSc Animal)
3 years

02XD

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Ymddygiad a Lles Anifeiliaid Top-Up (BSc Animal)
1 year

02XX

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
Gradd Sylfaen Perfformiad Chwaraeon Ceffylau (FdSc)
2 years

73E1

Gweld Gwybodaeth am y Cwrs
FAQs
Beth yw Clirio?

Clirio yw'r broses lle gall myfyrwyr wneud cais uniongyrchol i'w prifysgol neu'u coleg dewisol am gwrs. Dim ond unwaith y flwyddyn y bydd clirio yn digwydd ac mae'n dechrau ar y diwrnod y daw'r canlyniadau Safon Uwch allan ac yn para tan ganol mis Medi.

Ar gyfer pwy y mae Clirio?

Mae clirio ar eich cyfer chi os yw eich opsiynau gwreiddiol wedi cael eu cau i lawr, naill ai oherwydd bod eich prifysgolion dewis pendant a dewis yswiriant wedi'ch gwrthod, oherwydd bod eich canlyniadau yn is na'r disgwyl, neu oherwydd eich bod wedi gwrthod pob cynnig, o bosibl oherwydd bod eich canlyniadau yn well na'r disgwyl. Yn y bôn, mae Clirio yn golygu chwilio o'r newydd ar ddalen lân o bapur. Ni allwch gadw eich opsiynau gwreiddiol ar agor a mynd i'r system Glirio. Mae pobl yr oedd eu ceisiadau UCAS gwreiddiol yn rhy hwyr hefyd yn mynd yn syth i'r system Glirio.

Sut wyf yn gwybod os wyf yn gymwys?

Y lle gorau i wirio eich statws yw'r system Track ar y safle UCAS - http://www.ucas.com/. Bydd Track yn sylwi'n awtomatig os ydych yn ffitio'r bil Clirio a bydd yn dangos eich rhif Clirio.

Pa gyrsiau gallaf eu hystyried?

Unrhyw rai yr ydych yn eu hoffi. Mae hyn yn ddechrau newydd. Nid oes rhaid i chi gyfyngu eich hun i bynciau a chyrsiau sydd yn debyg i'ch dewisiadau gwreiddiol. Fodd bynnag, bydd angen i chi ddod i benderfyniad ynglŷn â pha fath o gwrs rydych chi'n anelu ato. I wneud hyn, siaradwch am y peth gydag athrawon neu ymgynghorwyr gyrfa yn yr ysgol neu'r coleg.

Beth yw Clirio ac Addasu?

Bob blwyddyn bydd rhai ymgeiswyr yn cael canlyniadau arholiad gwell na'r disgwyl. Mae'r Cyfnod Addasu yn caniatáu i ymgeiswyr sydd wedi bodloni a rhagori ar amodau eu cynnig dewis pendant i ailystyried ble a beth y maent am astudio. Mae hyn yn golygu y gallwn roi ystyriaeth i chi am le, ar gwrs sydd â lleoedd gwag, tra byddwch yn cadw eich cynnig yn eich sefydliad dewisol. Byddwch dim ond yn colli eich cynnig gwreiddiol yn eich sefydliad dewisol gwreiddiol pan fyddwch yn derbyn cynnig mewn sefydliad arall yn ffurfiol, o fewn y cyfnod addasu o 5 diwrnod.

Mae Addasu ar gael o'r diwrnod canlyniadau Safon Uwch tan 1 Medi. Mae cyfnod Addasu unigolyn (5 diwrnod calendr) yn dechrau pan fydd ei ddewis pendant amodol (CF) yn newid i ddewis pendant diamod (UF).

Am ragor o fanylion am y Cyfnod Addasu ac i gofrestru am Addasu ewch i'r wefan UCAS.

Ni wnes i gais i brifysgol neu goleg ac mae fy nghanlyniadau yn dda iawn ac rwyf am fynd nawr - beth ddylwn ei wneud?

Y peth pwysig i'w gofio yw bod modd i chi ein ffonio ni'n uniongyrchol yng Ngholeg Sir Gâr a llawer o brifysgolion a cholegau eraill o 16eg Awst er mwyn gweld beth sydd ar gael, felly mae'n werth meddwl am pa fath o gwrs yr ydych eisiau ei wneud a ble. Yna codwch y ffôn - mae gan wefan UCAS ganllaw i Glirio ar http://www.ucas.com/ neu cymerwch olwg drwy'r wefan hon i weld beth sydd ar gael ar Colegsirgar.ac.uk

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn ffonio?

Os byddwch yn ffonio'r Coleg byddwch yn siarad yn gyntaf â'r staff Derbyn a fydd wedyn yn eich rhoi drwodd i'r aelod o staff academaidd yn y maes pwnc yr ydych eisiau ei astudio. Byddant yn gallu rhoi cyngor i chi ac yn y rhan fwyaf o achosion byddant yn gallu rhoi penderfyniad i chi ar unwaith. Ond peidiwch â theimlo dan bwysau i dderbyn y cynnig cyntaf yr ydych yn ei gael. Gallwch bob amser esbonio eich bod yn edrych ar rai opsiynau eraill a gwneud trefniant i ffonio nôl yn nes ymlaen. Yng Ngholeg Sir Gâr rydym yn gwybod bod myfyrwyr yn gorfod pwyso a mesur y gwahanol bosibiliadau ar y cam hwn ac mae er budd pawb bod pobl yn dewis y cyrsiau sydd fwyaf addas iddynt.

Cysylltwch â ni ar 01554 748174

Pa mor hir y mae'r llinellau ffôn ar agor?

Byddwch yn gallu cysylltu â'r Uned Dderbyn ar yr adegau canlynol:

Dydd Llun i ddydd Iau o 8.45am - 5pm

ac ar ddydd Gwener 8.45am – 4.30pm

Alla i anfon e-bost atoch?

Gallwch - anfonwch e-bost atom i'r cyfeiriad hwn: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cofiwch gynnwys y gair Clirio yn nhestun yr e-bost.

Ni chefais y graddau ar gyfer y cwrs y gwnes gais amdano ac rwyf yn edrych o gwmpas. Beth ddylwn i wneud?

Yn gyntaf gwiriwch gyda'ch prifysgol neu'ch coleg dewisol i gadarnhau nad ydynt yn cynnig lle i chi - peidiwch â chymryd yn ganiataol nad fyddant yn eich derbyn dim ond am nad ydych wedi cael y graddau. Os na fyddant yn eich derbyn, yna bydd angen i chi chwilio am gyrsiau eraill i'w hastudio, efallai mewn prifysgol wahanol, a ffonio o gwmpas. Un peth defnyddiol i'w gofio pan fyddwch yn ffonio yw cael eich rhif Clirio wrth law.

Rwyf wedi gwneud yr alwad ffôn ac rwyf wedi cael cynnig lle. Beth sydd yn digwydd nawr?

Byddwn yn anfon llythyr atoch yn syth yn cadarnhau eich lle ac yn gofyn i chi anfon eich ffurflen gais Glirio wreiddiol, os oes gennych un, nôl atom. Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais i UCAS eleni, byddwn yn anfon ffurflen Cofnod o Dderbyniad Blaenorol (Record of Prior Acceptance) UCAS atoch er mwyn i chi ei llenwi a'i dychwelyd i ni.

Beth yw eich Côd UCAS?

Coleg Sir Gâr/Carmarthenshire College Côd – C22

Methu Dod O Hyd I Ateb?

Cysylltwch â Ni ar 01554 748174 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.