Skip to main content

Clirio Addysg Bellach

mae gennym nifer fach o leoedd gwag ym mhob un o'r rhaglenni galwedigaethol llawn amser canlynol sy'n dechrau ym mis Medi. Os oes gennych ddiddordeb ac yn 16 oed neu'n hŷn, cysylltwch â:

Coleg Sir Gâr
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Ffon: 01554 748179

Coleg Ceredigion 
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Ffon: 01239 622764

Cliciwch enw'r campysau isod i weld y cyrsiau sydd ar gael:
Campws Aberystwyth
Campws Rhydaman
Campws Aberteifi
Campws y Gelli Aur
Caerfyrddin (Ffynnon Job)
Llanelli Campws Y Graig
Caerfyrddin Campws Pibwrlwyd

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.