Cofrestru a Chyfweliadau Addysg Bellach llawn amser

Eleni rydyn ni'n dechrau arni’n gynnar ac yn eich gwahodd i gofrestru neu gael eich cyfweld ym mis Mehefin a mis Gorffennaf.

Gobeithiwn y bydd hyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi gan wybod bod eich dyfodol yn sicr cyn i chi ymlacio ar eich gwyliau haf.

Bydd cofrestru a chyfweliadau yn cychwyn o ddydd Mercher 30 Mehefin ac yn parhau tan ddydd Mawrth 13 Gorffennaf.     

Os ydych wedi gwneud cais am gwrs llawn amser gyda ni y mis Medi hwn byddwch yn derbyn e-bost a neges destun yn fuan yn eich gwahodd i'r Coleg, naill ai i gofrestru neu am gyfweliad ynghylch cofrestru, gydag amser a diwrnod penodol.

Mae'n bwysig eich bod yn cadw at yr amserlen hon fel y gallwn sicrhau bod niferoedd cyfyngedig ar y campws ar unrhyw un adeg (yn unol â chyfyngiadau Covid). Bydd hefyd yn gwneud y broses gofrestru a chyfweld yn ddiffwdan i chi!

Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu chi i'r campws yn y cyfnod cyn dechrau blwyddyn academaidd 2021-22.   

Sylwch fod cofrestru ar raglenni ar lefelau uwch yn amodol ar fodloni gofynion mynediad, ond gallwch fod yn hyderus bod gennym ystod eang iawn o raglenni ar bob lefel i ddiwallu anghenion pawb.  Mae rhai rhaglenni hefyd yn gofyn am wiriadau DBS ar gyfer addasrwydd, er enghraifft, os ydych chi'n gweithio gyda phlant.   

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN