Skip to main content
App - copy

Photo: Sally Nordan

App - copy

Photo: Sally Nordan

previous arrow
next arrow

Fferm Coleg Sir Gâr.

Mae Coleg Sir Gâr yn un o’r darparwyr blaenllaw yn y DU o ran rhaglenni ar dir mewn addysg bellach.  

Lleolir cyrsiau amaethyddol, coedwigaeth, rheolaeth cefn gwlad a pheirianneg ar dir ar gampws y coleg yn y Gelli Aur, sy’n gampws fferm wedi’i adeiladu i’r pwrpas ger Llandeilo. 

Ffoto: Nikita Evans
Ffoto: Sally Nordan

Canolfan Anifeiliaid Bach a Cheffylau

Mae gan y Ganolfan Anifeiliaid Bach a Cheffylau, sydd wedi’i lleoli ar Gampws Pibwrlwyd, Caerfyrddin, gyfleusterau ardderchog, yn cynnwys ysgol farchogaeth dan do ac awyr agored, tŷ adar a chyfleuster gofal anifeiliaid egsotig ar gyfer ymlusgiaid, pysgod ac amffibiaid.

Mae’r staff yn y maes yn ymroddgar, yn brofiadol a thra chymwysedig ac yn sicrhau bod gan yr holl fyfyrwyr fynediad i’r amgylchedd dysgu ysgogol hwn.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.