Ffon: 01554 748179

Cyfrifiadura a TG L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

1 - 2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae Cymwysterau Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Technoleg Gwybodaeth yn darparu sylfaen eang o wybodaeth a chymwysiadau Cyfrifiadura i ddysgwyr. Gall myfyrwyr astudio 60 i 180 credyd, o Ddiploma Atodol i’r Diploma Estynedig llawn dros 1-2 flynedd. Ar hyn o bryd caiff ei asesu’n gyfan gwbl trwy waith cwrs. Mae’n addas ar gyfer myfyrwyr 16-19 oed sy’n dymuno gweithio yn y maes TG neu symud ymlaen i addysg uwch yn y maes hwn.

Opsiwn 1: Diploma mewn Technoleg Gwybodaeth 90 credyd (blwyddyn) ynghyd â Bagloriaeth Cymru a dilyniant i flwyddyn 2 Diploma Estynedig

Opsiwn 2: Rhaglen Technoleg Gwybodaeth UwchDiploma mewn Technoleg Gwybodaeth 90 credyd (blwyddyn) ynghyd â Diploma mewn Cymhwysedd Proffesiynol (NVQ - Prentisiaeth Lefel 3), sydd hefyd yn cynnwys lleoliad gwaith 5-12 wythnos - dilyniant i Brentisiaeth Lefel 4.

Rhaglen Nodweddion

Mae'n darparu addysg a hyfforddiant i ymarferwyr TG a gyflogir ym myd cynnal, dadansoddi a dylunio systemau, profi meddalwedd, gweinyddu rhwydwaith ac ati. Llwybr dilyniant cydnabyddedig i Addysg Uwch - HND neu Radd mewn Cyfrifiadura. Gwybodaeth greiddiol gadarn o theori cyfrifiaduron a'i chymhwyso'n ymarferol. Asesir pob Uned drwy waith cwrs.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae Cymwysterau Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Technoleg Gwybodaeth yn darparu sylfaen eang o wybodaeth a chymwysiadau Cyfrifiadura i ddysgwyr sy’n dymuno camu i yrfa fel ymarferydd neu dechnegydd Technoleg Gwybodaeth ym meysydd Systemau Cyfrifiadurol, Datblygu Meddalwedd, Rhwydweithio, Modelu Taenlenni, Systemau Gwybodaeth, Cynhyrchu Gwefannau a Graffeg Ddigidol. 

Mae’r cymhwyster hefyd yn darparu cyfleoedd i symud ymlaen i gymwysterau addysg uwch megis Diploma Cenedlaethol Uwch neu BSc mewn Cyfrifiadura Cymhwysol y gellir eu hastudio’n llawn amser neu ran-amser.

Opsiwn 1:

Symud ymlaen i HND/BSc myfyriwr llawn amser neu HNC myfyriwr rhan-amser.

Opsiwn 2:

Symud ymlaen i HNC a chwblhau NVQ Lefel 4 ar Brentisiaeth lawn. Gydag opsiwn i uwchraddio i HND/BSc.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r modiwlau'n cynnwys: Cyfathrebu a Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer TG; Systemau Cyfrifiadurol; Systemau Gwybodaeth; Rhaglennu Wedi'i Yrru gan Ddigwyddiadau; Pensaernïaeth Systemau Cyfrifiadurol; Addasu Tudalennau Gwe o Ochr y Cleient; Cynhyrchu Gwefannau; Graffeg Digidol a Modelu Taenlen.

Gall gael ei newid.

Dull Asesu

Caiff pob uned a astudir ei hasesu drwy waith cwrs.

Gall gael ei newid.

 

Gofynion Mynediad

Fel rheol bydd angen i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Diploma Cyntaf BTEC mewn TGCh (ac o leiaf 2 TGAU A*-C) neu o leiaf 5 TGAU ar Raddau A* - C yn cynnwys Mathemateg a Saesneg graddau C o leiaf.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY