Ffon: 01554 748179

Peirianneg Fecanyddol - Rhaglen Uwch L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs peirianneg fecanyddol hwn yn gwrs llawn amser blwyddyn o hyd yn y coleg sy'n cynnwys lleoliad gwaith o fewn y diwydiant.

Mae'r Diploma Atodol BTEC lefel 3 60 credyd mewn peirianneg yn ffurfio blwyddyn gyntaf y Diploma Estynedig llawn 180 credyd (ar gyfer dilyniant llawn amser) neu'r Diploma 90 credyd (ar gyfer dilyniant rhan-amser, fel prentis). Caiff sgiliau ymarferol eu datblygu gan ddefnyddio diploma NVQ lefel 2 64 credyd Perfformio Gweithrediadau Peirianneg EAL. Mae'r rhaglen ddysgu uwch hon yn cynnwys unedau sgiliau hanfodol lle bo hynny'n berthnasol.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn sicrhau bod dysgwyr yn barod ar gyfer gwaith ac wedi paratoi ar gyfer Prentisiaeth Fodern
  • Lleoliad gwaith gyda chyflogwr
  • Ymweliadau i godi ymwybyddiaeth o'r diwydiant

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn darparu sgiliau i chi allu symud ymlaen i brentisiaeth statws cyflogedig, neu'r Diploma Estynedig L3 llawn amser.

Cynnwys y Rhaglen

  • Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol
  • NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianegol
  • Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol lle bo hynny'n berthnasol

Dull Asesu

Caiff pob uned ei hasesu'n fewnol trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.

Gofynion Mynediad

  • 4 TGAU gradd A* - C sy'n cynnwys Mathemateg a Chymraeg Mamiaith/Saesneg
  • Cyfweliad llwyddiannus yn dangos cymhelliant ac ymrwymiad i'r rhaglen
  • Prawf tueddfryd / asesiad cychwynnol
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY