Ffon: 01554 748179

Celfyddydau Cynhyrchu L3


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen Lefel 3 dwy flynedd hon yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau mewn Celfyddydau Cynhyrchu (goleuo, sain, adeiladu set, peintio golygfeydd cefndir, gwneud modelau a rheoli llwyfan). Caiff y dysgwyr eu hannog i fod yn annibynnol, yn chwilfrydig ac i allu ymateb i alwadau gwaith cynhyrchu ar gyfer y theatr. Drwy gydol y rhaglen bydd y dysgwyr yn ymweld â theatrau lleol a chenedlaethol, mannau perfformio eraill a ffeiriau masnach y DU. Caiff myfyrwyr eu hannog i gymryd rhan mewn hyfforddiant penodol i ddiwydiant.

Bydd y dysgwyr yn cwblhau Diploma Atodol 60 credyd ym mlwyddyn 1 ac, yn amodol ar gael graddau boddhaol, yn symud ymlaen i Ddiploma 120 credyd ym mlwyddyn 2.

Rhaglen Nodweddion

 • Gweithio mewn lleoliadau lleol megis y Ffwrnes, y Lyric a lleoliadau eraill megis Plas Dinefwr, yr Ardd Fotaneg Genedlaethol a Thy Cwch Dylan Thomas.
 • Datblygu sgiliau mewn goleuo, sain, adeiladu set, peintio golygfeydd cefndir, gwneud modelau a rheoli llwyfan.
 • Mae gan y cwrs gysylltiadau cryf â chwmnïau proffesiynol gan gynnwys Avolites, Robe, T&M a Stage Electrics.
 • Caiff y myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai Systemau Goleuo Deallus a gynhelir ar y campws neu mewn theatr.

Dilyniant a Chyflogaeth

 • Mae'r rhaglen yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch, ar lefel BA (Anrh) ac ar lefel gradd sylfaen.
 • Mae gyrfaoedd sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r Celfyddydau Cynhyrchu yn cynnwys; Technegydd Theatr, Gweithredu Sain/Goleuadau, Rheoli Llwyfan, Cynllunydd Theatr, Cynllunydd a Gwneuthurwr, Adeiladwr Set.

Cynnwys y Rhaglen

 • Paratoi ar gyfer Perfformiad Theatr.
 • Gweithdy Celfyddydau Cynhyrchu.
 • Cynllunio Celfyddydau Cynhyrchu.
 • Adeiladu Set.
 • Celfi Llwyfan Cyfnod.
 • Gwneud Modelau.
 • Cynllunio Golau Llwyfan.
 • Gweithrediadau Goleuo Llwyfan.
 • Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol.
 • Gweithrediadau Llwyfan Technegol.
 • Sain Fyw ar gyfer y Llwyfan.

Dull Asesu

Caiff y cwrs ei asesu'n barhaus a bydd yn cynnwys asesiadau rheoledig, aseiniadau, cyflwyniadau a gwaith ymarferol.

Gofynion Mynediad

5 TGAU gradd A* - C. Rhaid eu bod yn cynnwys Gradd C neu uwch mewn Cymraeg Mamiaith/Saesneg neu Fathemateg. Mae profiad blaenorol yn ddymunol.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY