Ffon: 01554 748179

Cyfrifiadura a TG L2


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Cwrs ymarferol, galwedigaethol yw'r BTEC Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Greadigol. Rydych chi'n dysgu trwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau sydd yn seiliedig ar sefyllfaoedd realistig yn y gweithle. Mae'r cwrs ar ffurf nifer o unedau, byddwch yn astudio unedau craidd ac arbenigol. Mae'r unedau arbenigol yn eich galluogi i astudio maes penodol mewn mwy o ddyfnder. Caiff y cwrs ei gynnig yn llawn amser.

Rhaglen Nodweddion

Mae BTEC Cyntaf Lefel 2 mewn TG a Thechnoleg Greadigol yn gyfwerth â 4 TGAU graddau A* - E. Mae'n darparu llwybr dilyniant da i gymwysterau uwch e.e. Cymwysterau Cenedlaethol Lefel 3 BTEC. Mae'n ysgogi dysgwyr drwy ddysgu ac asesu cymhwysol. Asesir yn fewnol drwy waith cwrs. Mae'n darparu addysg a hyfforddiant i bobl sydd yn gweithio mewn galwedigaethau yn ymwneud â TGCh.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gyda hyfforddiant neu astudio pellach, gall myfyrwyr ddilyn gyrfaoedd fel: Technegydd cymorth defnyddiwr a swyddog / technegydd cymorth TG dan Hyfforddiant.

Mae'r cwrs hefyd yn gosod sylfaen dda ar gyfer symud ymlaen i gyrsiau uwch megis Diploma BTEC Lefel 3 mewn TG neu OCR Technicals Lefel 3. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs yn cynnwys y 6 uned ganlynol:

Uned 1 Y Byd Ar-lein Uned 2 Systemau Technoleg Uned 3 Portffolio Digidol Uned 4 Creu Animeiddiad Digidol Uned 6 Creu Graffeg Digidol Uned 9 Datblygu Taenlen Uned 10 Datblygu Cronfa Ddata Uned 13 Datblygu Gwefan Uned 14 Gosod a Chynnal Caledwedd Cyfrifiadurol

Mae myfyrwyr hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol.

 

Dull Asesu

Caiff Uned 1 ac Uned 2 eu harholi'n allanol yn electronig. Asesir yr holl unedau eraill drwy waith cwrs a dyfernir gradd gyffredinol am y cyfan.

Gofynion Mynediad

Fel rheol bydd angen i chi feddu ar o leiaf un o'r canlynol: Safon dda o lythrennedd a rhifedd wedi ei hategu gan addysg gyffredinol sydd yn gyfwerth â 4 TGAU graddau A - E gydag o leiaf 2 radd C yn cynnwys Mathemateg neu Saesneg; Cymwysterau lefel 1 neu 2 perthnasol eraill.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY