Ffon: 01554 748179

Sgiliau ar gyfer Annibyniaeth a Gwaith LE2


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau byw'n annibynnol a sgiliau gwaith mewn llawer o bynciau galwedigaethol.

Rhaglen Nodweddion

  • Ystod o gyfleoedd rhagflas galwedigaethol
  • Opsiwn o ennilll cymwysterau ychwanegol
  • Cymorth yn yr ystafell ddosbarth a chyfarwyddyd gyrfaol arbenigol

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr symud ymlaen i Edexcel Sgiliau ar gyfer Gwaith E3.

Cynnwys y Rhaglen

Mae rhai o'r modiwlau a astudir yn cynnwys: Iechyd a Diogelwch, Paratoi ar gyfer Gwaith a Thechnoleg Gwybodaeth. Mae'r modiwlau galwedigaethol yn cynnwys Celf a Dylunio, Chwaraeon a Hamdden, Trin Gwallt a Therapi Harddwch, Adeiladu, Gofal Anifeiliaid a Garddwriaeth, Gofal, Gweinyddu Busnes, Lletygarwch a Theithio a Thwristiaeth.

Dull Asesu

Portffolio ac asesiadau ar sail aseiniadau.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Ammanford Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY