Ffon: 01554 748179

Technicals OCR L2


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r Cambridge Technicals yn darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau y mae cyflogwyr yn galw amdanynt.

Mae’r cymwysterau a’r unedau hyn wedi eu strwythuro er mwyn galluogi dysgwyr i ennill cymwysterau ar eu cyflymder eu hunain ac i adeiladu ar eu cyflawniadau.

Mae cymwysterau Cambridge Technical yn cynnig cyfle i ddysgwyr gael rhaglen astudio i:

  • baratoi ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach
  • datblygu gwybodaeth hanfodol, sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau personol mewn maes pwnc sydd o ddiddordeb iddynt gyda’r nod o wella eu cyflogadwyedd
  • symud i mewn i feysydd cyflogaeth gwahanol
  • datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau fel rhan o'u Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
  • ennill cymhwyster galwedigaethol a gydnabyddir yn genedlaethol

Bydd dysgwyr hefyd yn cael cyfle i ennill y wybodaeth a’r medrau hanfodol ar gyfer y byd gwaith trwy ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy megis cynllunio, ymchwilio a dadansoddi, gweithio gydag eraill a chyfathrebu effeithiol.

Rhaglen Nodweddion

Mae’r cymwysterau hyn yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i ddysgwyr i:

 

Ddatblygu sgiliau

Ennill gwybodaeth greiddiol a dealltwriaeth

Darparu dilyniant i astudiaeth bellach mewn Addysg Bellach (AB)

Gwella cyflogadwyedd

Dilyniant a Chyflogaeth

Efallai bydd dysgwyr yn dymuno ymestyn eu rhaglen ddysgu trwy astudio cymwysterau cyffredinol megis TGAU neu bwnc Uwch Gyfrannol neu gymhwyster galwedigaethol cysylltiedig/priodol arall.

Ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am, neu sydd ar hyn o bryd mewn cyflogaeth, mae’r cymwysterau hyn yn cynnig y cyfle i adnewyddu neu ddiweddaru eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn sector arbennig.

Efallai y bydd rhai dysgwyr am ennill y cymhwyster er mwyn mynd i mewn i gyflogaeth neu fynd ymlaen i Technicals OCR Lefel 3.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r unedau’n cynnwys:

Unedau Gorfodol:-

Uned 1  Cyfathrebu yn y Diwydiant TG

Uned 2  Gweithio yn y Diwydiant TG

Unedau Opsiynol:-

Uned 9  Datblygu Gwefannau

Uned 10 Graffeg Gyfrifiadurol

Uned 11  Dylunio Amlgyfrwng 

Uned 13  Cynhyrchu Cyfryngau Rhyngweithiol

Uned 17  Addasu Meddalwedd

Uned 20  Systemau Cronfa Ddata

Uned 23  Modelu Taenlen

Uned 24  Animeiddio

Dull Asesu

Mae pob asesiad yn cael ei asesu’n fewnol, trwy aseiniadau neu dasgau wedi’u dyfeisio yn y ganolfan.

Gofynion Mynediad

Cymwysterau sy'n ofynnol : -

O leiaf 2 x TGAU (D - E)

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY