Ffon: 01554 748179

Technicals OCR L3


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r Cambridge Technicals yn darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau y mae cyflogwyr yn galw amdanynt.

Mae’r cymwysterau a’r unedau hyn wedi eu strwythuro er mwyn galluogi dysgwyr i ennill cymwysterau ar eu cyflymder eu hunain ac i adeiladu ar eu cyflawniadau.

Mae cymwysterau Cambridge Technical yn cynnig cyfle i ddysgwyr gael rhaglen astudio i:

  • baratoi ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach
  • datblygu gwybodaeth hanfodol, sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau personol mewn maes pwnc sydd o ddiddordeb iddynt gyda’r nod o wella eu cyflogadwyedd
  • symud i mewn i feysydd cyflogaeth gwahanol
  • datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau fel rhan o'u Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
  • ennill cymhwyster galwedigaethol a gydnabyddir yn genedlaethol

Bydd dysgwyr hefyd yn cael cyfle i ennill y wybodaeth a’r medrau hanfodol ar gyfer y byd gwaith trwy ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy megis cynllunio, ymchwilio a dadansoddi, gweithio gydag eraill a chyfathrebu effeithiol.

Rhaglen Nodweddion

Mae’r cymwysterau hyn yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i ddysgwyr i:

 

Ddatblygu sgiliau

Ennill gwybodaeth greiddiol a dealltwriaeth

Darparu dilyniant i astudiaeth bellach mewn Addysg Uwch (AU) - gellir dod o hyd i’r pwyntiau UCAS ar wefan UCAS.

Gwella cyflogadwyedd

Dilyniant a Chyflogaeth

Efallai bydd dysgwyr yn dymuno ymestyn eu rhaglen ddysgu trwy astudio cymwysterau cyffredinol megis TGAU neu bwnc Uwch Gyfrannol neu gymhwyster galwedigaethol cysylltiedig/priodol arall.

Ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am, neu sydd ar hyn o bryd mewn cyflogaeth, mae’r cymwysterau hyn yn cynnig y cyfle i adnewyddu neu ddiweddaru eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn sector arbennig.

Efallai y bydd rhai dysgwyr am ennill y cymhwyster er mwyn mynd i mewn i gyflogaeth neu fynd ymlaen i Addysg Uwch.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r unedau’n cynnwys:

Unedau Gorfodol:-

Uned 1  Cyfathrebu a sgiliau cyflogadwyedd ar gyfer TG

Uned 2  Systemau Gwybodaeth

Unedau Opsiynol:-

Uned 12  Cynhyrchu Gwefannau

Uned 14  Animeiddio Cyfrifiadurol

Uned 16  Cynhyrchu Animeiddio 2D

Uned 17  Awduro Cyfryngau Rhyngweithiol

Uned 18  Animeiddio Gwefan i’r Cyfryngau Rhyngweithiol

Uned 24  Addasu Tudalennau Gwe o Ochr y Cleient

Uned 27  Graffeg Ddigidol

Uned 31  Graffeg Ddigidol i’r Cyfryngau Rhyngweithiol

Dull Asesu

Mae pob asesiad yn cael ei asesu’n fewnol, trwy aseiniadau neu dasgau wedi’u dyfeisio yn y ganolfan.

Gofynion Mynediad

Cymwysterau sy'n ofynnol: -

4 x TGAU gradd C/D neu uwch. Fel arall, efallai bydd myfyrwyr wedi llwyddo i gwblhau rhaglen Cyfryngau Rhyngweithiol Creadigol Lefel 2 neu raglen astudio Technicals OCR neu gymhwyster cyfwerth fel Diploma Cyntaf BTEC.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY