Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth - TG a Chyfrifiadura


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau'r fframwaith Prentisiaeth, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

ER MWYN YMGEISIO AM Y BRENTISIAETH RHAID EICH BOD MEWN SWYDD

 

Rhaglen dysgu yn y gwaith ar Lefel 3 yw Prentisiaeth lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu". Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr sydd ag elfen o gyfrifoldeb o fewn rôl eu swydd. Caiff y Prentis ei gyflogi a bydd yn derbyn o leiaf y cyflog Prentisiaeth lleiafswm cenedlaethol (gall hyn fod yn fwy fel y mynno'r cyflogwr). Bydd y Prentis yn mynychu'r Coleg trwy gael ei ryddhau am y dydd a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser y cytunir arni.

Rhaglen Nodweddion

Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau. Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser. Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch ar Lefel 4 os yw ar gael.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

Diploma Lefel 3 mewn TG

Diploma Lefel 3 mewn Cymhwysedd Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG a Thelathrebu

Cymwysterau Sgiliau Hanfodol Lefel 2: Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol.

Hawliau a Chyfrifoldebau'r Gweithiwr

Dull Asesu

Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gweithle a thystiolaeth yn y gweithle.

Gofynion Mynediad

Bydd llawer o gyflogwyr yn gofyn am 5 TGAU (A*-C) neu gymhwyster cyfwerth pan wneir cais am y rhaglen hon. Byddai cyflogwyr hefyd yn gwerthfawrogi Diploma Lefel 2 mewn TG (ar gyfer y rheiny sy'n 14-19 oed) neu'r fframwaith Prentisiaeth Sylfaen mewn TG.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Graig Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY