Ffon: 01554 748179

Chwaraeon L2 (Hyfforddwr Ffitrwydd)


Corff Dyfarnu:

ACTIVE IQ

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cymhwyster hwn yn anelu at roi i ddysgwyr sail eang o wybodaeth a sgiliau y bydd angen arnynt i weithio mewn amrywiaeth o rolau sydd yn ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid yn y diwydiant hamdden actif, gan gynnwys hyfforddiant ffitrwydd, gwasanaeth cwsmer a gweithrediadau hamdden.  Fel rhan o'r cymhwyster hwn bydd gan ddysgwyr fynediad i gysylltiadau ystyrlon â chyflogwyr.

Rhaglen lawn amser blwyddyn o hyd yw'r cwrs a fydd yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr:

 • Ddatlygu eu dealltwriaeth o anatomeg, ffisioleg a maetheg a sut y maent yn berthnasol i ymarfer corff a ffitrwydd.
 • Deall y rolau a'r llwybrau gyrfa sydd ar gael mewn hamdden actif.
 • Gallu cynllunio a hyfforddi sesiynau ymarfer a gweithgareddau corfforol diogel ac effeithiol.
 • Gallu rhoi gwasanaeth cwsmer arbennig.
 • Gallu rheoli eu datblygiad personol a phroffesiynol.

 

 

Rhaglen Nodweddion

Bydd dysgwyr yn cael y cyfle i weithio gyda'r diwydiant ffitrwydd yn yr ardal leol lle gellir gwneud cysylltiadau gwerthfawr.

Gall myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau a'u hyder mewn hyfforddi a dysgu ffitrwydd.

Cynigir dyfarniad Gwirfoddoli'r Mileniwm a gellir ei gysylltu â datblygiad personol a phroffesiynol.

Cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau Sgiliau Cymru.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cymhwyster yn darparu dilyniant i:

 • Gwaith yn y diwydiant ffitrwydd a hamdden actif.
 • Lefel 3 Hyfforddiant Chwaraeon Personol

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs yn cynnwys unedau gorfodol a rhai arbenigol dewisol a rhaid pasio'r cyfan yn llwyddiannus i gwblhau'r cwrs.  Yr unedau yw:

Unedau gorfodol:

 • Egwyddorion anatomeg, ffisioleg a ffitrwydd
 • Cynllunio a hyfforddi ymarferion seiliedig ar y gampfa
 • Egwyddorion gofal cwsmer
 • Gweithio mewn cyfleusterau hamdden actif
 • Iechyd a diogelwch yn y gweithle
 • Rheoli datblygiad personol a phroffesiynol

Bydd cwblhau'r unedau hyn yn rhoi'r cymhwyster hyfforddwr L2 Ffitrwydd (Campfa) a gydnabyddir gan Sefydliad Siartredig Rheoli Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol (CIMPSA) sy'n gydnabyddedig gan Gofrestr y Gweithwyr Ymarfer Corff Proffesiynol (REPS).

Unedau dewisol

 • Cynllunio a hyfforddi sesiynau ymarfer cylchol
 • Datblygiad pobl ifanc mewn perthynas â hyfforddi ffitrwydd
 • Diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc
 • Rheolaeth ffordd o fyw ar gyfer iechyd a lles
 • Gweithio gyda chymunedau i hyrwyddo a chefnogi ffyrdd iach ac actif o fyw 

Ochr yn ochr â'r brif raglen astudio bydd dysgwyr yn cwblhau sgiliau hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd.

 

 

Dull Asesu

Asesir y mwyafrif o'r unedau drwy asesiad mewnol, gyda'r unedau gorfodol yn cael eu hasesu trwy 2 arholiad amlddewis.

Mae ffurf y dystiolaeth a gynhyrchir i ateb meini prawf unedau eraill yn cynnwys y dulliau canlynol:

 

 • Gwaith cwrs - Aseiniadau a thaflenni gwaith
 • Portffolio o dystiolaeth
 • Asesiad ymarferol
 • Arddangosiad

Gofynion Mynediad

Bydd dysgwyr angen o leiaf 3 TGAU gradd C neu uwch gan gynnwys Cymraeg Mamiaith/ Saesneg, Mathemateg ac Addysg Gorfforol.

Dilyniant o L2 Chwaraeon angen o leiaf gradd teilyngod.

Caiff myfyrwyr hyn nad oes ganddynt y gofynion mynediad hyn eu hystyried ar sail unigol.

 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY