Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyfrifiadura a TG Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenCwrs ymarferol, galwedigaethol yw'r BTEC Cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Greadigol. Rydych chi'n dysgu trwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau sydd yn seiliedig ar sefyllfaoedd realistig yn y gweithle. Mae'r cwrs ar ffurf nifer o unedau, byddwch yn astudio unedau craidd ac arbenigol. Mae'r unedau arbenigol yn eich galluogi i astudio maes penodol mewn mwy o ddyfnder. Caiff y cwrs ei gynnig yn llawn amser.


Nodweddion y RhaglenMae BTEC Cyntaf Lefel 2 mewn TG a Thechnoleg Greadigol yn gyfwerth â 4 TGAU graddau A* - E. Mae'n darparu llwybr dilyniant da i gymwysterau uwch e.e. Cymwysterau Cenedlaethol Lefel 3 BTEC. Mae'n ysgogi dysgwyr drwy ddysgu ac asesu cymhwysol. Asesir yn fewnol drwy waith cwrs. Mae'n darparu addysg a hyfforddiant i bobl sydd yn gweithio mewn galwedigaethau yn ymwneud â TGCh.


Dilyniant a ChyflogaethGyda hyfforddiant neu astudio pellach, gall myfyrwyr ddilyn gyrfaoedd fel: Technegydd cymorth defnyddiwr a swyddog / technegydd cymorth TG dan Hyfforddiant.

Mae'r cwrs hefyd yn gosod sylfaen dda ar gyfer symud ymlaen i gyrsiau uwch megis Diploma BTEC Lefel 3 mewn TG neu OCR Technicals Lefel 3. 


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs yn cynnwys y 6 uned ganlynol:

Uned 1 Y Byd Ar-lein Uned 2 Systemau Technoleg Uned 3 Portffolio Digidol Uned 4 Creu Animeiddiad Digidol Uned 6 Creu Graffeg Digidol Uned 9 Datblygu Taenlen Uned 10 Datblygu Cronfa Ddata Uned 13 Datblygu Gwefan Uned 14 Gosod a Chynnal Caledwedd Cyfrifiadurol

Mae myfyrwyr hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol.

 


Asesu'r RhaglenCaiff Uned 1 ac Uned 2 eu harholi'n allanol yn electronig. Asesir yr holl unedau eraill drwy waith cwrs a dyfernir gradd gyffredinol am y cyfan.


Gofynion y RhaglenFel rheol bydd angen i chi feddu ar o leiaf un o'r canlynol: Safon dda o lythrennedd a rhifedd wedi ei hategu gan addysg gyffredinol sydd yn gyfwerth â 4 TGAU graddau A - E gydag o leiaf 2 radd C yn cynnwys Mathemateg neu Saesneg; Cymwysterau lefel 1 neu 2 perthnasol eraill.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.