Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cwrs hwn yn darparu sylfaen eang o wybodaeth a chymwysiadau cyfrifiadura.

Gallwch astudio 60 i 180 credyd, o lefel tystysgrif i’r diploma estynedig llawn dros un i ddwy flynedd. 

Caiff ei asesu drwy arholiadau, asesiadau dan reolaeth a gwaith cwrs ac mae’n addas ar gyfer myfyrwyr 16 i 19 oed sy’n dymuno gweithio ym maes cyfrifiadura a TG neu symud ymlaen i lefel brifysgol.

Opsiwn 1: Diploma Sylfaen mewn Cyfrifiadura (blwyddyn) ynghyd â Bagloriaeth Cymru a dilyniant i flwyddyn dau Diploma Estynedig

Opsiwn 2: Diploma Sylfaen Rhaglen TG Estynedig mewn Cyfrifiadura (blwyddyn) ynghyd â Diploma mewn Cymhwysedd Proffesiynol (NVQ - Prentisiaeth lefel 3), sydd hefyd yn cynnwys lleoliad gwaith 5-12 wythnos - dilyniant i Brentisiaeth lefel 4.


Nodweddion y RhaglenMae'r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer ymarferwyr Cyfrifiadura a TG a gyflogir mewn cefnogi, dadansoddi a dylunio systemau, profi meddalwedd, gweinyddu rhwydweithiau ac ati. 

Mae'n darparu llwybr dilyniant cydnabyddedig i addysg uwch fel astudio HND neu radd mewn cyfrifiadura neu bynciau cysylltiedig.  Byddwch yn derbyn gwybodaeth greiddiol gadarn o theori cyfrifiadura gyda chymwysiad ymarferol.  


Dilyniant a ChyflogaethMae’r cwrs hwn yn darparu sylfaen eang o wybodaeth a chymwysiadau cyfrifiadura i ddysgwyr sy’n dymuno camu i yrfa fel ymarferydd neu dechnegydd Cyfrifiadura/TG ym meysydd systemau cyfrifiadurol, datblygu meddalwedd, rhwydweithio, modelu taenlenni, systemau gwybodaeth, cynhyrchu gwefannau a graffeg ddigidol. 

Mae’r cymhwyster hefyd yn darparu cyfleoedd i symud ymlaen i gymwysterau addysg uwch.  Mae Coleg Sir Gâr yn cyflwyno HND a BSc mewn cyfrifiadura cymhwysol y gellir eu hastudio’n llawn amser neu ran-amser.

Opsiwn 1:

Symud ymlaen i HND/BSc myfyriwr llawn amser neu HNC myfyriwr rhan-amser.

Opsiwn 2:

Symud ymlaen i HNC a chwblhau NVQ lefel 4 ar brentisiaeth lawn, gydag opsiwn i uwchraddio i HND/BSc.


Cynnwys y RhaglenBydd modiwlau'n cynnwys: 

Egwyddorion cyfrifiadureg, hanfodion systemau cyfrifiadurol, cynllunio a rheoli prosiectau cyfrifiadurol, prosiect dylunio a datblygu meddalwedd, diogelwch ac amgryptiad systemau TG, graffeg ddigidol ac animeiddio a datblygu gwefannau.


Asesu'r RhaglenDau arholiad ysgrifenedig (unedau 1 a 2)

Dau asesiad dan reolaeth (unedau 3 a 4)

Aseiniadau


Gofynion y RhaglenFel arfer bydd angen o leiaf un o’r canlynol arnoch: Diploma cyntaf BTEC mewn TG (o leiaf dau TGAU graddau A* i C) neu o leiaf pum TGAU graddau A* i C gan gynwys mathemateg a Saesneg ar o leiaf gradd C.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.