Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae Cymwysterau Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Technoleg Gwybodaeth yn darparu sylfaen eang o wybodaeth a chymwysiadau Cyfrifiadura i ddysgwyr. Gall myfyrwyr astudio 60 i 180 credyd, o Ddiploma Atodol i’r Diploma Estynedig llawn dros 1-2 flynedd. Ar hyn o bryd caiff ei asesu’n gyfan gwbl trwy waith cwrs. Mae’n addas ar gyfer myfyrwyr 16-19 oed sy’n dymuno gweithio yn y maes TG neu symud ymlaen i addysg uwch yn y maes hwn.

Opsiwn 1: Diploma mewn Technoleg Gwybodaeth 90 credyd (blwyddyn) ynghyd â Bagloriaeth Cymru a dilyniant i flwyddyn 2 Diploma Estynedig

Opsiwn 2: Rhaglen Technoleg Gwybodaeth UwchDiploma mewn Technoleg Gwybodaeth 90 credyd (blwyddyn) ynghyd â Diploma mewn Cymhwysedd Proffesiynol (NVQ - Prentisiaeth Lefel 3), sydd hefyd yn cynnwys lleoliad gwaith 5-12 wythnos - dilyniant i Brentisiaeth Lefel 4.


Nodweddion y RhaglenMae'n darparu addysg a hyfforddiant i ymarferwyr TG a gyflogir ym myd cynnal, dadansoddi a dylunio systemau, profi meddalwedd, gweinyddu rhwydwaith ac ati. Llwybr dilyniant cydnabyddedig i Addysg Uwch - HND neu Radd mewn Cyfrifiadura. Gwybodaeth greiddiol gadarn o theori cyfrifiaduron a'i chymhwyso'n ymarferol. Asesir pob Uned drwy waith cwrs.


Dilyniant a ChyflogaethMae Cymwysterau Cenedlaethol BTEC Lefel 3 mewn Technoleg Gwybodaeth yn darparu sylfaen eang o wybodaeth a chymwysiadau Cyfrifiadura i ddysgwyr sy’n dymuno camu i yrfa fel ymarferydd neu dechnegydd Technoleg Gwybodaeth ym meysydd Systemau Cyfrifiadurol, Datblygu Meddalwedd, Rhwydweithio, Modelu Taenlenni, Systemau Gwybodaeth, Cynhyrchu Gwefannau a Graffeg Ddigidol. 

Mae’r cymhwyster hefyd yn darparu cyfleoedd i symud ymlaen i gymwysterau addysg uwch megis Diploma Cenedlaethol Uwch neu BSc mewn Cyfrifiadura Cymhwysol y gellir eu hastudio’n llawn amser neu ran-amser.

Opsiwn 1:

Symud ymlaen i HND/BSc myfyriwr llawn amser neu HNC myfyriwr rhan-amser.

Opsiwn 2:

Symud ymlaen i HNC a chwblhau NVQ Lefel 4 ar Brentisiaeth lawn. Gydag opsiwn i uwchraddio i HND/BSc.


Cynnwys y RhaglenMae'r modiwlau'n cynnwys: Cyfathrebu a Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer TG; Systemau Cyfrifiadurol; Systemau Gwybodaeth; Rhaglennu Wedi'i Yrru gan Ddigwyddiadau; Pensaernïaeth Systemau Cyfrifiadurol; Addasu Tudalennau Gwe o Ochr y Cleient; Cynhyrchu Gwefannau; Graffeg Digidol a Modelu Taenlen.

Gall gael ei newid.


Asesu'r RhaglenCaiff pob uned a astudir ei hasesu drwy waith cwrs.

Gall gael ei newid.

 


Gofynion y RhaglenFel rheol bydd angen i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Diploma Cyntaf BTEC mewn TGCh (ac o leiaf 2 TGAU A*-C) neu o leiaf 5 TGAU ar Raddau A* - C yn cynnwys Mathemateg a Saesneg graddau C o leiaf.