Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn TG

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cymhwyster hwn yn datblygu eich sgiliau mewn pecynnau meddalwedd safon y diwydiant gan gynnwys cymwysiadau Microsoft Office ac Adobe Suite yn ogystal â phecynnau mwy arbenigol mewn meysydd megis golygu sain, gemau cyfrifiadurol ac animeiddio.  Mae'r rhan fwyaf o unedau yn dilyn strwythur cyffredinol sy'n cynnwys ymchwilio, cynllunio, creu a gwerthuso.


Nodweddion y RhaglenMae cymwysterau Technegol Caergrawnt yn cynnig cyfle i ddysgwyr:

  • Baratoi ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach
  • Datblygu gwybodaeth hanfodol, sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau personol mewn maes pwnc sydd o ddiddordeb iddynt gyda’r nod o wella eu cyflogadwyedd
  • Symud i mewn i feysydd cyflogaeth gwahanol
  • Ennill cymhwyster galwedigaethol a gydnabyddir yn genedlaethol

Dilyniant a ChyflogaethAr ôl cwblhau’n llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i lefel tri BTEC mewn cyfrifiadura sef eich llwybr i gyrsiau lefel prifysgol fel HNC y coleg mewn cyfrifiadura cymhwysol neu BSc mewn cyfrifiadura cymhwysol, ac mae yna gyfleoedd prentisiaeth ar Lefel tri a phedwar.

Os ydych yn chwilio am, neu ar hyn o bryd mewn cyflogaeth, mae’r cymwysterau hyn yn cynnig y cyfle i adnewyddu a diweddaru eich gwybodaeth a’ch sgiliau mewn sector arbennig.  Efallai y bydd rhai dysgwyr am ennill y cymhwyster er mwyn mynd i mewn i gyflogaeth neu fynd ymlaen i addysg bellach.


Cynnwys y RhaglenMae cymwysterau Technegol Caergrawnt yn darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau y mae cyflogwyr yn galw amdanynt.

Maen nhw’n cynnig y cyfle i chi astudio: Cynhyrchu animeiddio 2D, graffeg ddigidol, datblygu gemau cyfrifiadurol, cynhyrchu gwefannau,  cynhyrchu yn y cyfryngau rhyngweithiol, systemau gwybodaeth, dylunio gemau cyfrifiadurol, a llawer mwy.


Asesu'r RhaglenMae’r unedau yn y cymwysterau hyn yn cael eu hasesu'n fewnol gan aseswyr y ganolfan a staff sicrhau ansawdd a’u cymedroli’n allanol gan safonwyr ymweliadol OCR. 


Gofynion y RhaglenGofynnwn am o leiaf pedwar TGAU gradd C, i gynnwys mathemateg neu Saesneg yn ddelfrydol, neu gymhwyster lefel dau addas.