Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Disgrifiad o’r Rhaglen 

Mae’r rhaglen hon yn cyflwyno myfyrwyr i amrywiol sgiliau crefftau adeiladu (cyfeiriwch at y dewisiadau opsiwn). Mae'n caniatáu i fyfyrwyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith a/neu ddilyn gyrfa mewn gosod brics.  Byddwch yn gosod gwaith bloc a bricwaith yn ôl manyleb. Dewisiadau Opsiwn 

  • Bricwaith a Gweithrediadau Sifil
  • Gwaith Saer a Theilsio Waliau
  • Plastro ac Aml-grefftau 
  • Peintio, Addurno ac Aml-grefftau 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth myfyrwyr gan eu galluogi i symud ymlaen i’r diwydiant yn eu crefft ddewisol.   

Datblygwyd ef yn benodol i'w gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi gan ddefnyddio amodau ffug ac mae'r profion wedi’u seilio ar y dysgwr yn dangos yr hyn y gall ei wneud fel unigolyn.  

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan staff tra chymwys a phrofiadol gan ddefnyddio cyfleusterau modern.  Hefyd, fel rhan o’r rhaglen bydd dysgwyr yn cwblhau sgiliau hanfodol neu sylfaenol. 

Darperir cyfleoedd yn ogystal i sefyll TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a mathemateg ac i ddatblygu'r iaith Gymraeg. Cynnwys y Rhaglen

Bydd pob dysgwr yn cwblhau uned cyflwyniad i iechyd a diogelwch orfodol, ac amrywiaeth o unedau diwydiant cyffredinol ac unedau penodol i'r grefft.  Yn ogystal cyfeiriwch at yr adran ar opsiynau aml-grefft sydd ar gael.  

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gyfer dilyniant yn cynnwys prentisiaethau neu gymwysterau llawn amser eraill sy’n gysylltiedig ag adeiladu a fydd yn darparu datblygiad pellach a dealltwriaeth o grefftau yn y diwydiant adeiladu.  Asesu'r Rhaglen

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu sy'n cynnwys cwestiynau gwybodaeth ysgrifenedig, profion ar-lein a phrofion sgiliau ymarferol. 

Gofynion y Rhaglen

TGAU graddau A* i G mewn Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) a mathemateg neu Adeiladu’r Amgylchedd Adeiledig L1/2 CBAC neu fyfyriwr hŷn.  Yn ogystal, bydd angen i ymgeiswyr fynychu cyfweliad llwyddiannus. Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb hefyd yn y grefft ddewisol a byddai tystiolaeth o allu ymarferol yn fantais. 

Costau Ychwanegol

Bydd angen i fyfyrwyr ddod o hyd i, a phrynu, eu cyfarpar diogelu personol (PPE) eu hunain sy'n cynnwys bŵts diogelwch, sbectol diogelwch, het galed a dillad llachar. 

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau ychwanegol os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.