Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r Brentisiaeth Sylfaen mewn Gosod Ffenestri yn mynd i'r afael ag ystod eang o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gosod ffenestri, drysau ac adeiladau cynnal gwydr.

Mae hyn yn cynnwys sut i: dynnu hen ffenestri, drysau ac ystafelloedd gwydr gydag offer llaw ac offer pŵer; mesur y gofod(au) ar gyfer y ffenestri neu'r drysau newydd; gosod yr unedau yn eu lle, gan sicrhau eu bod yn wastad a diogel; selio'r ffitiadau er mwyn sicrhau eu bod yn ddiddos a glanhau deunyddiau sy'n weddill ac atgyweirio unrhyw ddifrod i waith pren neu waith plastr dan do.

Cipolwg

  Rhan Amser

  16 mis

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen


Bydd dysgwyr yn cwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cysylltiedig â Gwydr, Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gosod Ffenestri ynghyd â Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth a Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso rhif a chyfathrebu.

Caiff dysgwyr sydd â gradd G TGAU mewn Mathemateg a Saesneg (neu gyfwerth) eu heithrio rhag ymgymryd ag unedau Sgiliau Hanfodol.


Dilyniant a Chyflogaeth


Dylai'r rheiny sydd am ennill arbenigedd ychwanegol yn eu crefft, ac sydd yn ceisio ennill cymhwysedd mewn gweithgareddau goruchwylio a rheolaethol, fynd ymlaen i Lefel 3.

Asesu'r Rhaglen


Asesir unedau trwy arsylwi tasgau ymarferol yn y gweithle a gofyn cwestiynau seiliedig ar wybodaeth a all fod yn ysgrifenedig neu ar lwyfannau digidol.

Cynnwys y Rhaglen


Asesir ystod o unedau gorfodol a dewisol yn y gweithle ynghyd â chwestiynau gwybodaeth diwedd uned a fydd yn ysgrifenedig a hefyd yn cael eu hateb ar lwyfan digidol.