Ffon: 01554 748179

HNC Rheolaeth a Thechnoleg Adeiladu


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

18 mis

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen 18-mis ran-amser hon yn cael ei dilysu a'i dyfarnu gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a bwriedir iddi adeiladu ar wybodaeth a sgiliau a enillwyd o ganlyniad i astudiaeth neu brofiad blaenorol.  Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cymhwyster sy'n addas ar gyfer y bobl hynny sydd eisoes yn ymarfer, y rheiny sy'n bwriadu ymarfer fel uwch dechnegwyr a'r rheiny sydd am symud ymlaen i astudiaeth bellach.

Rhaglen Nodweddion

 • Cynllun modiwlaidd
 • Cydnabyddir gan gyrff diwydiannol a phroffesiynol fel y Sefydliad Adeiladu Siartredig
 • Cymhwyster arunig
 • Astudio rhan-amser

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall cwblhau'r HNC yn llwyddiannus wella rhagolygon gyrfa o fewn y diwydiant adeiladu a chyfleoedd cyflogaeth cysylltiedig megis gydag awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, ymddiriedolaethau gwasanaeth iechyd, cyfleustodau wedi'u preifateiddio a diwydiannau eraill sy'n berchen ar eiddo.  Gellir uwchraddio'r cymhwyster i Radd Sylfaen gydag astudiaeth bellach.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r rhaglen fodiwlaidd yn cynnwys o leiaf saith modiwl penodol. Dyfernir y cymhwyster llawn pan fydd yr holl fodiwlau wedi'u cwblhau.

Modiwlau Penodol - 

 • Cyfraith a Chontract Amgylchedd Adeiledig
 • Technoleg Adeiladu 1
 • Iechyd, Diogelwch, Lles a Risg mewn Adeiladu
 • Tendro ac Amcangyfrif
 • Syrfeo a Mesur Adeiladau
 • Deunyddiau a Gwyddoniaeth
 • Rheolaeth Safle

Dull Asesu

Asesir y modiwlau trwy gyfuniad o aseiniadau/prosiectau/profion cyfnodol ac arholiadau.

Gofynion Mynediad

 

 • Cymhwyster Technegol Lefel 3 sy'n gysylltiedig ag adeiladu
 • Dau gymhwyster Safon Uwch
 • Myfyriwr hyn gyda phrofiad, yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus
 • NVQ Lefel 3 mewn disgyblaeth sy'n gysylltiedig ag adeiladu
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Ammanford Campus 2 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Part Time Ammanford Campus 2 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY